کمسیون ملی ایران- یوسنکو

پانل یونسکو با عنوان روابط عمومی، پیشرفت پایدار با رویکرد اجتماعی در سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

پانل یونسکو با عنوان روابط عمومی، پیشرفت پایدار با رویکرد اجتماعی در سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی، برگزار شد

در ادامه این نشست پانل یونسکو با عنوان روابط عمومی، پیشرفت پایدار با رویکرد اجتماعی به ریاست دکتر شیدا مهنام، مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو- ایران،  30 آبان 1396 در کتابخانه ملی برگزار شد.

 دکتر امیرخانی، رئیس کمیته ملی مدیریت دگرگونی های اجتماعی کمیسیون ملی یونسکو-ایران، دکتر شیدا مهنام، مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون، خانم سارای لوباتو، نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و دکتر ساروخانی، پروفسور حوزه ارتباطات، اعضای این پانل بودند. همچنین خانم سوتلانا استاو ریوا، عضو هیئت مدیره ایپرا (مجمع بین المللی روابط عمومی) به عنوان ناظر این پانل حضور داشت.

در این پانل دکتر مهنام در خصوص روابط عمومی و پیشرفت پایدار و نگاه یونسکو به این موضوع سخنرانی کرد و گفت: جهانی‌‌شدن، مهاجرت‌های بین‌المللی، توسعه‌ شهرها، تغییرات پُرشتاب، بروز تنش‌های قومی و منطقه‌ای از مهم‌ترین واقعیات جهانِ در حال تحول امروز است. از این رو برای مقابله با این چالش‌های اجتماعی، برنامه «مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی یونسكو» که از سال 1994 در دستور کار یونسکو قرار گرفت موضوعاتی مانند دموكراسی، توسعه ‌شهرها، ورزش، مهاجرت‌های بین‌المللی، بررسی مسائل زنان و کودکان سرپرست خانواده، پیوند بین پژوهش و سیاست‌گذاری‌ اجتماعی را مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد.

 او افزود: بدیهی است مدیریت دگرگونی های اجتماعی در مسیر پیشرفت پایدار با تاکید بر آموزش و ارتقای آگاهی سازی و مهم تر از آن تقویت میان پژوهش و سیاستگذاری امکان پذیر است.

مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو ادامه داد: بدیهی است نقش روابط عمومی ها در برجسته سازی فرصت ها و چالش های جوامع در مسیر پیشرفت پایدار بسیار درخور توجه است. همچنین تنش زدایی بهینه برای افزایش کارآمدی سیاست های آموزشی و ایجاد فضاهای مناسب برای تبادل تجربیات میان افراد و سازمان ها در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی بسیار حائز اهمیت است.

خانم لوباتو، پیام خانم استر کیش لاروش، رئیس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران را در خصوص دیدگاه های یونسکو در این حوزه قرائت کرد. در این پیام نیز بر ساختن صلح در اذهان مردمان، آموزش برای همگان و ارتقای گفتگوی فرهنگی و نقش تاثیرگذار شهروندان در مسیر پیشرفت پایدار در جامعه، تاکید شد.

سپس دکتر امیرخانی در حوزه سلامت اجتماعی و توسعه پایدار و ارتباط آن با حوزه روابط عمومی با سرفصل های نیک اندیشی و خیرخواهی اجتماعی، وضعیت ارتباط فرد با جامعه و جامعه با فرد و تاب آوری اجتماعی سخنرانی کرد. وی بر توجه به زنان و موضوع سلامت اجتماعی بر ارتقای سواد اجتماعی و مولفه های آن تاکید کرد و روابط عمومی ها را به ایجاد آرامش اجتماعی با نگاهی خیرخواهانه فرا خواند.

همچنین دکتر ساروخانی با اشاره به اجلاس های یونسکو و خروجی های مطلوب این اجلاس ها به نقش این سازمان در پیشرفت پایدار که تاکید اصلی آن توسعه انسان و انسان توسعه یافته است اشاره کرد. وی همچنین ضمن اشاره به تفاوت توسعه و رشد، مهم ترین شاخص توسعه را در فراگیری و جابجایی پایدار در قالب یک شیفت پارادایمی برشمرد. ساروخانی بر نقش روابط عمومی ها در بلوغ اجتماعی و گفتگوی اندیشه در جوامع با تاکید بر هدف اصلی یونسکو که کرامت انسانی است، افزود: وظیفه روابط عمومی ها در مسیر پیشرفت پایدار فراگیر، بهنگام سازی اطلاعاتی و آموزشی جوامع با یک کنش گری افقی و نه عمودی و به صورت نگاه از بالا است.

در ادامه پس از پرسش و پاسخ، تقدیری ویژه از دکتر هوشمند سفیدی، دبیرکل این سمپوزیوم انجام شد. همچنین شایان ذکر است که مقرر شد به عنوان یکی از دستاوردهای این سمپوزیوم، کارگاه آموزشی توسط کمیسیون ملی یونسکو- ایران با موضوع روابط عمومی اخلاق مدار با استفاده از رهیافت های یونسکو برگزار شود.

image_printچاپ
Web Analytics