وب سایت جدید موسسۀ آمار یونسکو راه‌اندازی شد

موسسۀ آمار یونسکو که در کانادا مستقر است، وب‌سایت جدیدی را با نشانی http://uis.unesco.org  رونمایی کرده است که روش‌های نوآورانه و جالبی را برای دستیابی به بهترین اطلاعات آماری موجود و استفاده از آن‌ها، به‌منظور حمایت از آموزش و یادگیری، ارائه می‌دهد.

وب سایت مذکور به جای اینکه کاربران را وارد یک محیط اطلاعاتی پیچیده نماید، مفیدترین اطلاعات را به‌نحوی که دسترسی به آن‌ها بسیار آسان باشد، عرضه می‌کند.
بزرگترین نوآوری در این زمینه، تبدیل داده‌های اطلاعاتی جداگانه و دشوار به  اطلاعات ساده‌تر، و بررسی دقیق گزارش‌ها و تفسیر آن‌ها، از طریق تبدیل اطلاعات به نمودارها است.

موسسۀ آمار یونسکو همچنین به منظور تنظیم نسل جدید شاخص‌های قابل سنجش در سطح بین‌المللی به‌منظور نظارت بر دستورکار آموزش 2030، با کشورها و شرکای آماری، همکاری می‌نماید. در این وب‌سایت، در بخش جدیدی با عنوان “هدف چهارم توسعۀ پایدار”، کاربران، به‌طور مستقیم در مورد هریک از اهداف ویژۀ آموزش 2030 و طیفی از طرح‌های ابتکاری که توسط موسسۀ آمار یونسکو هدایت می‌شود، به داده‌ها و اطلاعات دست می‌یابند.

صفحات شاخص‌ها

متخصصان و پژوهشگران، همچنان می‌توانند به پایگاه اطلاعاتی موسسۀ آمار یونسکو، به همان نشانی قبلی (data.uis. unesco.org) دسترسی داشته باشند. اما مشخصۀ سایت جدید، “صفحات مربوط به شاخص‌ها” است که افراد می‌توانند کلیۀ اطلاعات مورد نیاز خود را برای هرگونه استفاده، از این صفحات جمع‌آوری نمایند. این صفحه‌ها به کاربران اجازه می‌دهد تا در زمینۀ همه موضوعات به جستجو بپردازند. به عنوان مثال، کاربر می‌تواند به داده‌های اطلاعاتی مورد نیاز در زمینۀ  نرخ کودکان بازمانده از تحصیل برحسب جنسیت یا مقطع تحصیلی، دست یابد و سپس یافته‌های آماری خود را از طریق ایجاد نمودار یا جداولی که به آسانی قابل ذخیره‌اند، به سایر افراد ارائه دهد.

صفحات موضوعی

برای مخاطبین عام‌تر، صفحات موضوعی در نظر گرفته شده است که طیفی از موضوعات، از هدف چهارم دستورکار توسعۀ پایدار و نتایج یادگیری تا “زنان در علم” و “اشتغال فرهنگی” را در بر می‌گیرد. این صفحات، شامل: داده‌های قبلی، شاخص‌ها و سایر اطلاعات نظیر گزارش‌ها و اطلاعات موضوعی خاص است.

داده‌های کشورها

در سایت مذکور پروفایل کشورها قرار دارد که در آن، اطلاعات کلیدی که به تفکیک منطقه و سطح درآمد کشورها تنظیم شده‌اند، گنجانیده شده است. این اطلاعات برای مخاطبینی که اغلب در جستجوی اطلاعات و نمودارهای ملی هستند، طراحی شده است.

نسخه فرانسه وب‌سایت مذکور در مارس 2017 راه‌اندازی می‌شود. کاربران می‌توانند در این سایت به آخرین داده‌ها، انتشارات و اطلاعات دست یابند.

ترجمه: پیمانه پورهادی، کارشناس بخش آموزش