کمسیون ملی ایران- یوسنکو

همایش "در سایه‌سار سُنبل" برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

همایش “در سایه‌سار سُنبل” برگزار می‌شود

به مناسبت نزدیک شدن به پایان سال 1396 و طلیعه نوروز 1397، به کوشش انجمن دوستداران تاریخ و فرهنگ زنجان، همایش «در سایه‌سار سُنبل» با مشارکت کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار می‌شود. در این همایش آیین‌ها و سنت‌های نوروزی، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و طبیعی و موسیقی مقامی استان زنجان توسط اندیشمندان و هنرمندان این منطقه ارائه خواهد شد.

گفتنی است در این همایش دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دکتر سعداله نصیری قیداری، و مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو – ایران، دکتر عبدالمهدی مستکین، سخنرانی می‌کنند.

جهت آگاهی از اطلاعات بیشتر به نگارنامه این همایش مراجعه فرمایید.

image_printچاپ
Web Analytics