همایش تحکیم بنیان خانواده و نقش زن برگزار شد

همایش تحکیم بنیان خانواده و نقش زن با همکاری کمیسیون ملی یونسکو و موسسه نیروی تدبیر ایرانیان با محوریت سرمایه اجتماعی و زن، نقش عدالت جنسیتی در استحکام خانواده، زن و مدیریت خانواده، معنویت و خانواده متعالی، ازدواج، خانواده تک‌والد، خانواده و اقتصاد، تحکیم بنیان خانواده و خانواده‌های شهدا و ایثارگران، سیاست‌های افزایش جمعیت و خانواده در تاریخ 5 اسفند 1393 در تالار ایوان شمس برگزار شد.

اهداف برگزاری این همایش عبارت بود از:
– شکل‌دهی به نقش زن در امر تحکیم بنیان خانواده
– تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بر مبنای نیازهای واقعی خانواده و زنان بر اساس نتایج مقاله‌های رسیده به همایش
– ارائه راه‌کارهای علمی و کاربردی برای کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی با محوریت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
– توانمندسازی خانواده‌ها در جهت رشد اقتصادی کشور
– شناسایی عوامل مساعد و نامساعد رفتاری در حیطه زنان و خانواده در جامعه و ارائه راهکارها
– افزایش آگاهی با هدف ارتقای توانمندی‌های زنان در خانواده و جامعه در جهت سلامت اجتماعی
– نگاهی حرفه‌ای به نقش زن به عنوان سرمایه اجتماعی در کشور
در این همایش دکتر سعید آبادی دبیرکل کمسیون ملی یونسکو، معدنی‌پور مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران، احمدی مشاور وزیر و مدیرکل امور زنان و خانواده آموزش و پرورش، دکتر زنگانه دبیرکل پیشگیری‌های فرهنگی اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، میرمحمد صادقی سرپرست معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی، مرتضوی قائم‌مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران، فیروزفر مدیرکل ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران و دبیر علمی و اجرایی همایش و دکتر نیروشک مدیرعامل مؤسسه نیروی تدبیر ایرانیان حضور داشتند و سخنرانی کردند.
دکتر سعیدآبادی در سخنان خود ضمن تشکر از موسسه تدبیر نیروی ایرانیان برای برپایی این همایش گفت: امروزه در جهان 4روند مهم در حوزه نقش‌آفرینی زنان وجود دارد که با نام جهانی‌شدن یا جهانی‌سازی در حال شکل‌گرفتن است. وی گفت: اولین روند در این حوزه، انبوه و توده‌ای‌شدن تقاضا برای نقش‌آفرینی زنان است، آنچه که امروز در جامعه جهانی دیده می‌شود و سیاست‌گذاری‌های ملی از آن حرف می زنند، افزایش تقاضا برای نقش‌آفرینی زنان در همه عرصه‌هاست. روند دوم در این حوزه متنوع‌شدن است که بر اساس آن نقش‌های مختلف و متنوعی در حال شکل‌گیری برای زنان در جهان امروز است که برخی از این نقش‌ها شایسته و برخی بی‌اصالت است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ادامه اظهار داشت: روند سوم در این حوزه تجاری‌شدن است که در آن نقش‌هایی که برای زنان در جامعه تعریف می‌شود با تجاری‌شدن همراه است و تجارت و درآمد حرف آخر را در این روند می‌زند، روند آخر بین‌المللی‌شدن است که بر اساس آن در چارچوب جهانی‌شدن، نقش زنان را در همه کشورها یکسان می دانند. وی تاکید کرد: اگر خواهان توسعه نقش‌آفرینی زنان در ایران هستیم ضمن توجه به اینکه ظرفیت زن ایرانیِ مسلمان، بیش از اینهاست باید زمینه بهتری برای این نقش‌آفرینی در عرصه-های مختلف علم فراهم آوریم. ایشان در پایان سخنرانی خود اضافه کرد: ما هنوز با پتانسیلی که زن می‌تواند در جامعه داخلی و خارجی داشته باشد فاصله زیادی داریم و برای توسعه نقش‌آفرینی زنان باید مراقبت بود که فریب فرآیندهای جهانی را نخوریم و بدانیم که بدون حضور زنان نمی‌شود میراث فرهنگی را تقویت کرد.