کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نود و نهمین نشست تخصصی انجمن دوستداران حافظ، برگزار می شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

نود و نهمین نشست تخصصی انجمن دوستداران حافظ، برگزار می شود

نود و نهمین نشست تخصصی انجمن دوستداران حافظ ، دفتر تهران، با همکاری دانشگاه خوارزمی، روز دوشنبه 14 اسفند 1396 از ساعت 16 الی 18 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، برگزار می شود.
گفتنی است در این نشست دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران و دکتر بهادر باقری، از استاد دانشگاه، سخنرانی می کنند.
اطلاعات تکمیلی در لوح خبر، مندرج شده است.

image_printچاپ
Web Analytics