کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نشست هماهنگی به‌منظور برگزاری کارگاه تخصصی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره اطراف دریای خزر در ایران - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

نشست هماهنگی به‌منظور برگزاری کارگاه تخصصی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره اطراف دریای خزر در ایران

اولین نشست هماهنگی کارگاه تخصصی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کرۀ اطراف دریای خزر روز دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 با میزبانی دفتر  یونسکو – تهران برگزار شد.

در این نشست رئیس دفتر یونسکو – تهران، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و یکی از مدیران آن دفتر، دو نماینده از معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس پژوهشگاه ملّی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی و یکی دیگر از همکارانشان، گروه علوم کمیسیون ملّی یونسکو – ایران، نایب رئیس کمیتۀ ملّی انسان و کرۀ مسکون کمیسیون ملّی یونسکو – ایران و همکاران دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران حضور داشتند.

در آغاز نمایندۀ دفتر یونسکو – تهران پس از تشریح پروژه برای حضار، به بررسی اهداف کارگاه، محل برگزاری آن، تأکید کارگاه بر ذخیره‌گاه‌های دریایی یا خشکی و یا هر دو، تعداد شرکت کنندگان، کشورهای مدعو، نتایج مورد انتظار پروژه و محل تأمین مالی آن پرداخت.

همچنین مقرر شد کارگاه به‌جای تهران در محل یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کرۀ حاشیۀ دریای خزر برگزار شود (ذخیره‌گاه پیشنهادی میانکاله بود ولی تصمیم قطعی در مورد محل برگزاری به بازدید از سایت‌هایی که به‌زودی توسط معاونت محیط دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به دفتر یونسکو – تهران معرفی می‌شوند، موکول شد). به علت قرابت زیاد موجود میان دریای سیاه و دریای خزر پیشنهاد شد از ذخیره‌گاه‌های موفق حوزۀ دریای سیاه نیز افرادی به این کارگاه دعوت شوند.

در این نشست تصمیم گرفته شد تا هدف اصلی این کارگاه بر تبادل تجارب و دانش، معرفی ذخیره‌گاه‌های موجود، بررسی امکان و پتانسیل‌های موجود به‌منظور معرفی ذخیره‌گاه‌های بین‌مرزی میان ایران و کشورهای حاشیۀ دریای خزر و یا میان هر یک از کشورهای منطقه که پتانسیل ایجاد ذخیره‌گاه را دارند، بررسی شود.

به‌علاوه، تصمیم گرفته شد تا چارچوب مشخصی برای ارائۀ سخنرانی‌ها و گزارش‌های کشوری در نظر گرفته شود و بر مبنای آن به همه موارد فوق به‌ویژه موارد مربوط به پتانسیل معرفی ذخیره‌گاه‌های بین مرزی مورد توجه قرار گیرد. همچنین تلاش شود تا کارگاه به تدوین سندی برای گسترش همکاری‌ها میان کشورهای حاشیۀ دریای خزر برای معرفی ذخیره‌گاه‌های بین مرزی بپردازد.

در پایان مقرر شد دفتر یونسکو – تهران با مقر یونسکو هماهنگی‌های لازم را به‌منظور تعیین برنامۀ کارکارگاه انجام دهد و مراتب را به‌منظور نظرخواهی برای همۀ اعضای شرکت کننده در جلسه ارسال کند. سپس میزان حمایت یونسکو از برگزاری این کارگاه را نیز مشخص و اعلام کند.

ضمناً مقرر شد، موضوع جلب حمایت مالی از کشورهای حاشیۀ دریای خزر نیز مورد بررسی قرار گیرد.

تهیه خبر: گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو – ایران
image_printچاپ
Web Analytics