کمسیون ملی ایران- یوسنکو

"نشست معیارهای تربیت فرزند از نظرگاه حکیم نظامی"، برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

“نشست معیارهای تربیت فرزند از نظرگاه حکیم نظامی”، برگزار می‌شود

مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چهارمین نشست حکمت‌های کاربردی در اندیشه حکیم نظامی را با رویکرد معیارهای تربیت فرزند از نظرگاه وی، برگزار می‌کند.

در این نشست که 15 بهمن 1396 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزار می‌شود، دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران و و مسئول ثبت جهانی مشاهیر ایران در فهرست مشاهیر جهانی  یونسکو، سخنرانی می‌کند.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین مفاهیم در زندگی، موضوع پرورش و تریبت فرزندانی خردمند است . از این‌رو طیف وسیعی از عالمان و اندیشمندان از نظرگاه‌های مختلف در امتداد قرون متمادی به ارائه معیارهای گوناگون در حوزه تربیت فرزندان همت گماشته‌اند. در این میان حکیمان و مشاهیر بلند‌آوازه ایران‌زمین با نگاهی درون‌زا و مبتنی بر هویت ملی و دینی ایرانیان، معیارهای ارزشمندی را در مقوله تربیت و پرورش کودکان به ارمغان آورده‌اند؛ که از این میان نظامی نیز به فراخور شیوه‌های کاربردی‌ای را در این حوزه مطرح کرده است.

گفتنی است که حضور علاقه‌مندان در این نشست آزاد است.

image_printچاپ
Web Analytics