کمسیون ملی ایران- یوسنکو

نشست مشترک کمیتۀ راهبری و شورای مشورتی کرسی یونسکو در بازیافت آب و خانوادۀ آب یونسکو در ایران به مناسبت حضور سرکار خانم دکتر بلانکا خیمنز سیسنروس - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

نشست مشترک کمیتۀ راهبری و شورای مشورتی کرسی یونسکو در بازیافت آب و خانوادۀ آب یونسکو در ایران به مناسبت حضور سرکار خانم دکتر بلانکا خیمنز سیسنروس

در روز چهارشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵ دانشکدۀ فنّی دانشگاه تهران میزبان نشست مشترک کمیتۀ راهبری و شورای مشورتی کرسی یونسکو در بازیافت آّب و خانوادۀ آب یونسکو بود. در این نشست، سرکار خانم دکتر بلانکا خیمنز سیسنروس (رئیس بخش آب یونسکو و دبیر برنامۀ بین‌‌المللی آب‌‌شناسی)، جناب آقای دکتر سلطانی (رئیس دانشکدۀ فنّی دانشگاه تهران)، جناب آقای دکتر دلاور (معاون دانشکدۀ فنّی دانشگاه تهران)، جناب آقای دکتر صراف‌‌زاده (رئیس کرسی بازیافت آب)، جناب آقای جوادی (عضو کمیتۀ راهبری کرسی بازیافت آب)، جناب آقای رشیدی (معاون اجرایی کرسی بازیافت آب)، جناب آقای دکتر کارآموز (عضو کمیتۀ راهبری کرسی بازیافت آب)، سرکار خانم دکتر گزانی (رئیس ادارۀ علوم کمیسیون ملّی یونسکو – ایران و دبیر کمیتۀ ملّی آب‌‌شناسی)، تارا (نمایندۀ دانشجویی)، سرکار خانم دکتر زهرایی (دبیر علمی WENM 2016)، و خانم نیلوفر صادقی (رئیس بخش علوم دفتر منطقه‌‌ای یونسکو در تهران)، و … حضور داشتند.

هدف از برگزاری این نشست، بررسی درس‌‌ها و تجارب آموزندۀ برنامۀ بین‌‌المللی آب‌‌شناسی به‌‌‌‌منظور رویارویی با بحران کمبود آب، به-عنوان یکی از مهم‌‌ترین چالش‌‌های دنیای امروز بود که برون‌‌رفت از آن تلاشی همگانی و همکاری‌‌های سازنده همه جانبه را طلب می‌‌کند.

سخنرانی‌‌ها با موضوع‌‌های زیر ایراد شد:
 فعالیت‌‌های انجام شده توسط دانشکدۀ فنّی دانشگاه تهران در زمینۀ آب،
 معرفی کرسی یونسکو در بازیافت آب، ارائۀ گزارش فعالیت‌‌های کرسی بازیافت آب،
 پیگیری نشست پاریس در سال ۲۰۱۵،
 همکاری خانوادۀ آب ایران با برنامۀ بین‌‌المللی آب‌‌شناسی،
 گزارش نشست یونسکو در پِروجا،
 آب در مدارس ابتدایی،
 اجلاس WENM (آب و محیط زیست در هزارۀ سوم) در سال ۲۰۱۶ و دست‌‌آوردهای آن در ارتباط با فاز ۶ برنامۀ بین-المللی آب‌‌شناسی،
 گزارش فعالیت‌‌های دفتر منطقه‌‌ای یونسکو در تهران در جهت تحقّق اهداف و اجرای برنامه‌‌های IHP ، و
 کرسی‌‌های آب یونسکو و فاز هشتم از برنامۀ بین‌‌المللی آّ‌‌شناسی یونسکو: امروز و فردا (توسط خانم بلانکا خیمنز سیسنروس).

سرکار خانم دکتر گزانی ضمن تشکر از جناب آقای دکتر صراف‌‌زاده و همکاران ایشان برای برگزاری این نشست مهم و برای فعالیت‌‌های چشم‌‌گیر کرسی بازیافت آب و همچنین تشکر از سرکار خانم دکتر بلانکا خیمنز سیسنروس برای سفر ایشان به ایران و حمایت و حضور بسیار مؤثرشان در همۀ نشست‌‌‌‌های برگزار شده، اعلام داشتند که با توجه به حضور دو کرسی‌‌ و سه مرکز در ایران دیگر ضرورتی به تأسیس کرسی یا مرکز جدیدی در این حوزه نیست و آنچه ضرورت دارد هم‌‌افزایی میان این مراکز و کرسی‌‌ها و ایجاد سازوکاری برای هماهنگی میان آنان است تا به این وسیله حضورشان در سطوح ملّی و منطقه‌‌ای پررنگ‌‌تر شود.

در ادامه، ایشان به پیشنهاد خود برای ایجاد یک کمیتۀ ویژۀ زیر‌‌منطقه‌‌ای مخصوص کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا در شورای بین-الدول برنامۀ بین‌‌المللی آب‌‌شناسی و نیز اعلام حمایت خانم خیمنز سیسنروس از این پیشنهاد اشاره کردند و آمادگی ایران را برای تهیۀ پروپوزال مربوطه برای ارائه به IHP-IGC اعلام داشتند. از جمله فعالیت‌‌های آتی ایران، به طرح موضوع عضویت ایران در شورای بین-الدول برنامۀ بین‌‌المللی آب‌‌شناسی در نشست آتی شورای اجرایی یونسکو اشاره کردند و خواستار حمایت برنامۀ بین‌‌المللی آب‌‌شناسی از پروپوزال عضویت ایران در IHP-IGC شدند.

ضمن قدردانی از برنامۀ بین‌‌المللی آب یونسکو و بخش آب برای تهیۀ بستۀ IHP برای کمیسیون‌‌های ملّی یونسکو و حمایت از شبکه‌‌سازی میان مراکز منطقه‌‌ای درجۀ دو یونسکو در زمینۀ آب در جهان، از برنامۀ بین‌‌المللی آّ‌‌ب‌‌شناسی یونسکو خواستند تا در برگزاری اولین کنفرانس بین‌‌المللی آب مجازی و سمپوزیوم بین‌‌المللی سه‌‌روزه‌‌ای با عنوان، به سوی مدیریت آب‌‌های زیرزمینی در کشاورزی: برقرای پیوند میان سیاست‌‌گذاری و علم (پیشنهاد ارائه شده از سوی کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار)، و حمایت از درخواست کرسی بازیافت آب ایران برای میزبانی نشست کرسی‌‌های یونسکو در زمینۀ آب که خواستۀ آقای دکتر صراف‌‌زاده بود، از ایران حمایت کند. ایشان در ادامه، آمادگی ایران را برای همکاری با برنامۀ آب یونسکو و IHP و نیز حمایت ایران از IHP در شورای اجرایی آتی مبنی بر اختصاص ۲ نتیجۀ مورد انتظار به برنامۀ بین‌‌المللی آب‌‌شناسی یونسکو در سند آتی برنامه و بودجۀ سازمان اعلام داشتند.

در ادامۀ مباحث، میزگردی با عنوان “چگونه می‌‌توان نقش مهم‌‌تری در برنامۀ بین‌‌الملی آب‌‌شناسی ایفا کرد”، به ریاست جناب آقای دکتر کارآموز برگزار شد. در این میزگرد، سرکار خانم دکتر گزانی در ارتباط با برنامه‌‌های کرسی‌‌های آب و جایگاه آن‌‌ها در کشور و ضرورت توجه به فعالیت‌‌های بین‌‌رشته‌‌ای مربوط به آب و اهداف توسعۀ پایدار توسط کرسی‌‌ها و مراکز، صحبت کردند.

تفاهم نامۀ همکاری‌‌ نیز مابین کرسی بازیافت آب، به نمایندگی جناب آقای دکتر صراف‌‌زاده و پژوهشکدۀ محیط زیست دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران، به نمایندگی سرکار خانم دکتر ناصری، به منظور گسترش همکاری‌‌های دوجانبه امضا شد.

نشست در ساعت هشت شب به پایان رسید.

image_printچاپ
Web Analytics