کمسیون ملی ایران- یوسنکو

میلاد پیامبرمهربانی ،صلح ودوستی ;حضرت عیسی مسیح (ع) مبارک باد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

میلاد پیامبرمهربانی ،صلح ودوستی ;حضرت عیسی مسیح (ع) مبارک باد

حضرت عیسی ع در کوهی میگذشت ؛جاهلان و جهودان او را دشنام می گفتند و عیسی در حق ایشان به مهر دعای خیر می کرد ؛یکی گفت :ای مسیح ایشان دشنام می گویند و تو دعایشان می کنی !
فرمود:هر کس از سرمایه خود خرج میکند ؛
و سرمایه من چیزی جز مهر و محبت و دعای خیر نیست !

شیخ اجل سعدی بر بنیاد همین آموزه حضرت مسیح می فرماید :

یکی را چو سعدی دلی ساده بود
که با ساده رویی در افتاده بود
جفا دیدی از دشمن سخت گوی
ز چوگان سختی بخستی چو گوی
یکی گفتش آخر تو را ننگ نیست خبر زین همه سیلی و سنگ نیست

و پاسخ شگرف سعدی کین ستیز !

بگفتا دلم خانه مهر یار است و بس
از او می نگنجد در او کین کس

و درود بر انسان هایی که مسیح وار دیو سیاه و سرکش کینه را با نور مهر و محبت یزدانی لگام و مهار می زنند.
وچه زیبا خردمند طوس
می فرماید :
بنه کینه و دور باش از هوا
مبادا هوا بر تو فرمانروا

تولد پیامبر مهر و نیکی حضرت عیسی مسیح ع مبارک

عبدالمهدی مستکین

image_printچاپ
Web Analytics