کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مقالات - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گفت‌و گوی دکتر سعدالله نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران با عصر ملت:سیاست یونسکو در جهان مبتنی بر تشویق است نه اجبار

برگرفته از عصرملّت   سعدالله نصیری قیداری، استاد تمام رشتۀ فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، از چهره های سرشناس علمی کشور و ...
خواندن بیشتر
Print Friendly, PDF & Email
Web Analytics