گفت‌و گوی دکتر سعدالله نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران با عصر ملت:سیاست یونسکو در جهان مبتنی بر تشویق است نه اجبار

برگرفته از عصرملّت سعدالله نصیری قیداری، استاد تمام رشتۀ فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، از چهره های سرشناس علمی کشور ...
خواندن بیشتر

آموزش ۲۰۳۰: ابزار اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد; دکتر محدثه محب حسینی

دستور کار2030 توسعه پایدار سازمان ملل متحدکه جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، در اجلاس عالی‌رتبه سران ملل متحد که در ...
خواندن بیشتر
Web Analytics