گفت‌و گوی دکتر سعدالله نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران با عصر ملت:سیاست یونسکو در جهان مبتنی بر تشویق است نه اجبار

برگرفته از عصرملّت   سعدالله نصیری قیداری، استاد تمام رشتۀ فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، از چهره های سرشناس علمی کشور و ...
خواندن بیشتر

آموزش ۲۰۳۰: ابزار اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد; دکتر محدثه محب حسینی

دستور کار2030 توسعه پایدار سازمان ملل متحدکه جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، در اجلاس عالی‌رتبه سران ملل متحد که در ...
خواندن بیشتر
Web Analytics