کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی

qanat1

مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی یک مرکز گروه دو یونسکو است و تحت نظارت آن سازمان فعالیت دارید.

جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود مبنی بر تأسیس مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی تحت نظارت یونسکو در یزد را به طور رسمی به سازمان یونسکو ارائه نمود. نهایتاً در سی و دومین کنفرانس عمومی یونسکو با این پیشنهاد موافقت گردید. متعاقباً، موافقتنامه تأسیس مرکز بین دبیرکل یونسکو و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 6 فروردین 1384 مبادله شد.

مرکز مذکور در سال 1385 رسماً افتتاح شد و از آن تاریخ تاکنون فعال می باشد. مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی در یزد مستقر می باشد.

www.icqhs.org

image_printچاپ
Web Analytics