کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مراسم افتتاح انجمن دوستداران حافظ در یزد و آیین رونمایی از یادنامه دیوان حافظ شیرازی، برگزار می شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مراسم افتتاح انجمن دوستداران حافظ در یزد و آیین رونمایی از یادنامه دیوان حافظ شیرازی، برگزار می شود

سلامی چو بوی خوش آشنایی        به لطف و عنایت حضرت دوست
مراسم افتتاح انجمن دوستداران حافظ در یزد و همچنین رونمایی از یادنامه دیوان خواجه رندان با همت، تلاش ها و همکاری های کمیسیون ملی یونسکو- ایران، انجمن دوستداران حافظ در تهران و انجمن دوستداران حافظ در یزد، در این شهر کهن و جهانی با حضور مردم فرهنگ گستر یزد، شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶، برگزار می شود.
لازم به ذکر است در این رخداد فرخنده، دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران و دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی، سخنرانی می کنند.
حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد       جان ها فدای مردم نیکو نهاد باد

اطلاعات بیشتر در لوح نشست مندرج است.

image_printچاپ
Web Analytics