کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو– ایران با معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، ديدار و گفتگو كرد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مدیر گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو– ایران با معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، ديدار و گفتگو كرد

هدف از این نشست كه در دفتر معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، بحث و تبادل نظر پیرامون وضعیت کمیتۀ ملی انسان و کرۀ مسکون، ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو و دورۀ آموزشی برگزار شده توسط بخش آب سازمان علمی، فرهنگی، آموزشی ملل متحد (یونسکو) بود.
در این نشست، مدیر گروه علوم کمیسیون ابتدا انتصاب جناب آقای مهندس ظهرآبی را به سمت معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی تبریک گفت. سپس تاریخچه‌ای از فعالیت‌های انجام شده برای ثبت جنگل‌های هیرکانی را در اختیار معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی قرار داد. در ادامه اين ديدار گزاني در مورد موضوع مدیریت پایگاه‌های سایت‌ها پس از ثبت و برگزاری آخرین روز از ششمین نشست هماهنگی تدوین پروندۀ ثبت جنگل‌های هیرکانی در فهرست میراث جهانی یونسکو در سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از بانیان ثبت این جنگل‌ها توضیحاتی ارائه کرد.
همچنين در نهایت مقرر شد تا سازمان حفاظت محیط زیست برگزاری آخرین روز از نشست ششم با حضور همۀ اعضای کمیتۀ راهبری ثبت جنگل‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت کلیۀ موارد مربوط به تکمیل بودن سالن جلسات از نظر امکانات دیداری و شنیداری را ترتيب دهد. در ادامه هم مراتب را به کمیسیون ملی یونسکو– ایران، به عنوان سازمان هماهنگ کنندۀ ثبت این جنگل‌ها و نیز یکی از سازمان‌های عضو کمیتۀ راهبری اعلام كند.
در خصوص فعالیت کمیتۀ ملی انسان و کرۀ مسکون، با توجه به اتمام دورۀ سیزدهم این کمیته و ضرورت معرفی نمایندگان جدید برای دورۀ چهاردهم، مقرر شد تا کمیسیون ملی یونسکو– ایران نامه‌ای مبنی بر تقاضای معرفی نماینده به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال كند تا بر طبق آیین‌نامۀ مصوب کمیته، نمایندگان جدید (3 نماینده) از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به کمیسیون ملی یونسکو– ایران (دبیرخانۀ کمیتۀ ملی انسان و کرۀ مسکون) معرفی شوند.
لازم به ذكر است كه دبیر کمیتۀ ملی انسان و کرۀ مسکون حضور معاون محیط دریایی سازمان حفاظت محیط زیست را در این کمیته پیشنهاد کرد.
در ارتباط با کارگاه آموزشی یونسکو در خصوص آب‌های بین‌مرزی با توجه به ضرورت معرفی فقط دو نمایندۀ متخصص در حوزۀ آب‌های بین‌مرزی از سازمان حفاظت محیط زیست طبق نظر برگزارکنندگان کارگاه قرار شد هر چه سریعتر نظر سازمان حفاظت محیط زیست (مبنی بر معرفی اين ٢ نماینده) به کمیسیون ملی یونسکو– ایران اعلام شود.
تهیه و تدوین: گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو- ایران

image_printچاپ
Web Analytics