کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مدیریت بلایای طبیعی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مدیریت بلایای طبیعی

برنامه جلوگیری و مقابله با بلایای طبیعی شامل اقدام‌هایی از جمله ایجاد شبكه‌های ملی و منطقه‌ای در زمینه مدیریت اطلاعات، ظرفیت‌سازی به منظور كاهش خطرات بلایای طبیعی، مطالعه و پژوهش درباره بحران‌های ناشی از آن و چگونگی مدیریت آنهاست. در ایران با توجه به تعدد این حوادث، به‌ویژه پس از زلزله بم، اهمیت مدیریت بلایای طبیعی بیش از پیش آشکار شده است. كمیسیون ملی یونسكو برای افزایش آگاهی در این باره فعالیت‌هایی انجام داده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

مشارکت در برگزاری كنفرانس‌های بین‌المللی مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه (تهران، ۱۳۸۴)، همکاری در برگزاری كنفرانس بین‌المللی ژئوبیوتكنولوژی (قشم، ۱۳۸۴)، ارائه طرح بهینه‌سازی علوم زمین در آموزش رسمی و غیر رسمی (۱۳۸۶-۱۳۸۵)، کنفرانس بین‌المللی سبک‌سازی زلزله (تهران، ۱۳۹۰)، مشارکت در بزرگداشت روز بین‌المللی مقابله با بلایای طبیعی و سمینار سوانح طبیعی (تهران،۱۳۹۲)، مشارکت در برگزاری کنفرانس ملی مدیریت بحران وHSE در شریان‌های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری (تهران،۱۳۹۲)،مشارکت در برگزاری دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب- تهران، ۱۳۹۳

image_printچاپ

Web Analytics