کمسیون ملی ایران- یوسنکو

مدرسه بین‌المللی تابستانه طب سنتی برگزار می‌شود

مدرسه بین‌المللی تابستانه طب سنتی برگزار می‌شود

مدرسه بین‌المللی تابستانه طب سنتی، 13 الی 22 مرداد 1397، مصادف با 4 الی 13 آگوست 2018، توسط کرسی تاریخ طب سنتی با همکاری دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دفتر مطالعات تاریخ پزشکی شیراز در تهران و شیراز به شکل مشترک برگزار می‌شود.

اطلاعات بیشتر جهت ثبت‌نام در پوستر قابل مشاهده است.

image_printچاپ
Web Analytics