مجله پیام یونسکو

Print Friendly, PDF & Email

پیام یونسکو بیش از نیم قرن پیش با این هدف انتشار یافت که دریچه ای به روی خواننده‌گانش گشوده شود و آنان بتوانند به افق های جهانی گسترده و گوناگون بنگرند. پیام یونسکو پایگاهی برای طرح مسائل مشترک جهان و اندیشه های نوین در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی بوده است. انتشار پیام یونسکو به ۲۷ زبان در سراسر جهان، از یک سو باعث ارتباط و آشنایی کشورهای مختلف با یکدیگر، و از سویی دیگر پایگاهی برای معرفی یونسکو و فعالیت های آن به ملت ها و کشورهای دنیاست؛ از این رو انتشار منظم و به موقع آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما متأسفانه طی سال های اخیر به دلایل گوناگون در ایران منتشر نشده است.
واحد انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در تلاش است برای دوستداران پیام یونسکو و دسترسی آسان آنان به این مجله، شماره های به جا مانده و شماره های جدید آن را به صورت الکترونیکی منتشر کند. کمیسیون ملی یونسکو امیدوار است با انتشار مجدد این مجله، موضوعات و دیدگاه های جدیدی را در برابر علاقه مندان و خوانندگان آن بگذارد. بدیهی است مقالات بیانگر عقاید نویسندگان است و منعکس کننده نظریات کمیسیون ملی یونسکو – ایران نیست. 

هیچ نوشته‌ای پیدا نشد.

Web Analytics