کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فهرست آثار ثبت شده ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فهرست آثار ثبت شده ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو

وقف‌نامه ربع رشیدی(۱۳۸۶)

عنوان اثر: وقفنامه ربع رشیدي صاحب اثر: خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی (اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجري ...
بیشتر

شاهنامه بایسنقری(۱۳۸۶)

عنوان اثر: شاهنامه بایسنقري صاحب اثر: ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی ( 1020 941 میلادي) محل نگهداري اثر: کاخ موزه ...
بیشتر

مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی(۱۳۸۸)

عنوان اثر: مجموعه اسناد تشکیلات اداري آستان قدس رضوي محل نگهداري اثر: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز آستان ...
بیشتر

التفهیم لاوائل صناعه التنجیم(۱۳۹۰)

عنوان اثر: التفهیم لاوائل صناعه التنجیم صاحب اثر: ابوریحان بیرونی ( 362 تا 440 هجري قمري) محل نگهداري اثر: کتابخانه، ...
بیشتر

پنج‌­گنج یا خمسه(۱۳۹۰)

عنوان اثر: پنج گنج یا خمسه صاحب اثر: نظامی گنجوي (حدود 530 تا 619 هجري قمري 1222 1133 میلادي) محل ...
بیشتر

مجموعه برگزیده نقشه‌های دوره قاجار ایران(۱۳۹۲)

مجموعه برگزیده نقشه هاي دوره قاجار ایران ( 1193 تا 1344 ه ق) محل نگهداري اثر: مرکز اسناد و تاریخ ...
بیشتر

ذخیره خوارزمشاهی (۱۳۹۲)

عنوان اثر: ذخیره خوارزمشاهی صاحب اثر: زین الدین اسماعیل بن جرجانی ( 531  434 هجري قمري 1137  1042 م) محل ...
بیشتر

مسالک‌الممالک اصطخری(۱۳۹۴)

1 - مقدمه کتاب المسالک و الممالک، یکی از مهمترین کتابهاي جغرافیایی سدة 4ق/ 10 م است . مؤلف این ...
بیشتر

کلیات سعدی(۱۳۹۴)

کلیات سعدي شهرت جهانی و تاریخی سعدي به واسطه بیان شیوا، ادبیات ساده و شعرهایی است که خوش آیند جهان هستند ...
بیشتر
image_printچاپ
Web Analytics