کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فرهنگ پخت نان لواش به عنوان نمادی از تقارب میان فرهنگ ها در فهرست مواریث ناملموس جهانی یونسکو به ثبت رسید - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فرهنگ پخت نان لواش به عنوان نمادی از تقارب میان فرهنگ ها در فهرست مواریث ناملموس جهانی یونسکو به ثبت رسید

در یازدهمین اجلاس کمیته بین الدول میراث ناملموس یونسکو ” فرهنگ پخت نان لواش ” به عنوان دومین پرونده چند ملیتی ایران و یازدهمین اثر میراث ناملموس جهانی ایران در یونسکو به ثبت رسید .

دکتر فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اهیمت این ثبت که باعث تقویت بسترهای تقارب فرهنگ ها میان کشورهای منطقه آسیای غربی و قففاز شده است افزود  : این پرونده به طور مشترک بین کشورهای ایران ، آذربایجان ، قزاقستان ، قرقیزستان و ترکیه ثبت شده است .

پیش تر و در سال 2014 کشور ارمستان مبادرت به ثبت ” نقش فرهنگی نان لواش ” شده بود لیکن به جهت تقاضای سایر کشورهای منطقه که فرهنگ پخت نان لواش را به عنوان بخشی از هویت ناملموس خویش تلقی می کنند ؛و  به پشنهاد دبیرخانه یونسکو ، ایران به عنوان کشور مورد وثوق و هماهنگ کننده این پرونده چندملیتی همانند نوروز انتخاب شد و درنهایت پرونده ” فرهنگ پخت نان لواش با مشارکت کشورهای مزبور به ثبت رسید .

احمد جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در یونسکودر سخنرانی  خود با هدف تقویت همدلی و همراهی کشورهای جهت پیوستن به این پرونده چند ملیتی اظهار داشت که  “نان  خوردن با هم ” در فرهنگ ما معنایی وسیع تر از تغذیه دارد؛ چون اسباب نزدیکی مردمان، باورها و اقوام می شود و هم سفره شدن یک ارزش معنوی است.
وی با اشاره به جمله زیبای شیخ ابوالحسن خرقانی که ١١٠٠ سال پیش گفته است “هر که در این سرای درآید، نانش  دهید و از ایمانش نپرسید که آنکه نزد حق تعالی به جان ارزد بر خوان ابوالحسن به نانی ارزد”، بر اهمیت نان خوردن با هم و هم سفره شدن به عنوان یک ارزش معنوی تأکید کرد.

شایان ذکر است با ثبت  فرهنگ پخت نان لواش تعداد آثار ثبت شده میراث ناملموس جهانی ایران به 11 اثر رسید .

image_printچاپ
Web Analytics