کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فراخوان دریافت چکیده مقالات کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران، تا تاریخ 15 آذرماه 1396 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فراخوان دریافت چکیده مقالات کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران، تا تاریخ 15 آذرماه 1396

علاقه‌مندان ارائه چکیده مقاله برای کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران می‌توانند چکیده مقالات خود را با موضوع حداقل یکی از محورهای زیر، حداکثر تا تاریخ 15 آذرماه به  دبیرخانه کنفرانس به نشانی unesco@khu.ac.ir ارسال کنند:

  • دیدگاه‌ها و رویکردهای بهبود کیفیت در فرآیند یاددهی و یادگیری
  • معیارها، نشانگان و ابزارهای پایش و سنجش کیفیت در محیط‌های یادگیری
  • تجارب ملی و بین‌المللی در زمینه بهبود کیفیت
  • چالش‌ها، راهبردها و سازوکارهای موثر برای دستیابی به نظام‌های آموزشی باکیفیت و پایدار

چکیده مقالات منتخب، در مجموعه‌ای چاپ و منتشر خواهد شد. برای دریافت فرمت چکیده مقالات بر روی اینجا کلیک فرمایید.

لازم است که ذکر شود کمیسیون ملی یونسکو و دانشگاه خوارزمی در نظر دارند با  حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و انجمن‌های علمی- تخصصی مرتبط، کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران را در تاریخ  29 آذرماه 1396 در دانشگاه خوارزمی تهران برگزار کنند. هدف از این کنفرانس که با حضور اساتید، صاحبنظران، پژوهشگران، ذینفعان و فعالان حوزه آموزش برگزار خواهد شد، بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت کیفیت آموزش و یادگیری در کشور به منظور شناخت چالش‌ها و تبیین راهکارهای موثر برای تحقق نظام آموزشی باکیفیت و پویا است.

 

image_printچاپ
Web Analytics