کمسیون ملی ایران- یوسنکو

فراخوان بورس مهندسی لهستان برای سال 2018 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فراخوان بورس مهندسی لهستان برای سال 2018

یونسکو طی ارسال نامه ای به کشورهای عضو، بورس مهندسی لهستان برای سال 2018 را اعلام کرده است. این بورس از طرف کمیسیون ملی یونسکو در لهستان و کرسی آموزش علم، فناوری و مهندسی دانشگاه کراکف از اول اکتبر 2018 به مدت 6 ماه به 40 نفر تعلق می گیرد تا پروژه های تحقیقاتی خود را انجام دهند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص عناوین پروژه های تحقیقاتی، اطلاعیه بورس و شرایط اعطای آن به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unesco-poland-co-sponsored-fellowships-programme-engineering/
متقاضیان واجداشرایط می بایست مدارک مورد نیاز را در دو نسخه به همراه نسخه الکترونیک(CD) تا پیش از 18 فروردین 1397 به کمیسیون ملی یونسکو-ایران به آدرس ایران تهران، بلوار میرداماد، روبه‌روی مسجد الغدیر، خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی)، کوچه یکم، شماره 15، کدپستی: 1548946111، ارسال نمایند.

image_printچاپ
Web Analytics