کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سیاست‌گذاران منطقه آسیا و اقیانوسیه "بیانیه پاتراجایا " در زمینه آموزش پیش دبستانی و مراقبت اوان کودکی را امضاء کردند - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سیاست‌گذاران منطقه آسیا و اقیانوسیه “بیانیه پاتراجایا ” در زمینه آموزش پیش دبستانی و مراقبت اوان کودکی را امضاء کردند

سیاست‌گذاران عالی‌رتبه کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، با اتخاذ “بیانیه پاتراجایا” متعهد شدند تا آموزش پیش دبستانی و مراقبت اوان کودکی برابر و با کیفیت را گسترش دهند.

این بیانیه در مراسم اختتامیه “مجمع سیاست‌گذاری در زمینه آموزش پیش دبستانی و مراقبت اوان کودکی در منطقه آسیا و اقیانوسیه” ( 29 تیر تا 1 مرداد 1395 در پاتراجایا ی مالزی) ارائه شد. بیانیه پاتراجایا شامل دستورالعملی است که به کشورها کمک می‌کند تا به دومین هدف از چهارمین هدف توسعه پایدار ملل متحد دست یابند که عبارت است از: تضمین اینکه تا سال 2030، کلیه دختران و پسران به مراقبت، پیشرفت و آموزش پیش دبستانی باکیفیتی دست یابند که آن‌ها را برای ورود به دوره دبستان آماده کند.”
دستورالعمل مذکور شامل رهنمودهایی برای فراگیرتر شدن، یکپارچه‌تر شدن و چند بخشی شدن سیاست‌های مرتبط با آموزش پیش دبستانی و مراقبت اوان کودکی، بهبود کیفیت این نوع آموزش، تقویت زیرساخت‌های آن، افزایش مصارف دولت در این زمینه در عین افزایش مشارکت‌های مالی، نظارت و ارزیابی پیشرفت‌های انجام شده در زمینه تضمین دسترسی دختران و پسران پیش دبستانی به آموزش باکیفیت، اصلاح جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، افزایش آگاهی و ایجاد یک چارچوب منطقه‌ای برای تحقق دومین هدف از اهداف آموزش 2030 (چهارمین هدف توسعه پایدار ملل متحد) است.
آقای گوانجو کیم، مدیر دفتر منطقه ای آموزش یونسکو در آسیا و اقیانوسیه، در مراسم اختتامیه مجمع فوق اظهار داشت: ” اگرچه این وظیفه دولت‌ها است که با تمام توان، حق بهره‌مندی هر کودک از آموزش پیش دبستانی و مراقبت با کیفیت در اوان کودکی را تضمین نمایند، اما این نوع آموزش باید جزو وظیفه یکایک افراد قرار گیرد. کلیه ذینفعان در سطوح ملی و منطقه‌ای موظف هستند و لازم است در ایجاد نظام‌های آموزش پیش دبستانی و مراقبت اوان کودکی بسیار باکیفیت، فراگیر، برابر و پایدار، فعالانه مشارکت کنند”.
وی وی نا بلمونته، معاون مدیر منطقه ای یونیسف در منطقه آقیانوسیه و آسیای شرقی، اظهار داشت:” زمانی که صحبت از آموزش پیش دبستانی و مراقبت اوان کودکی به میان می‌آید، رعایت حق هر کودک به نفع هر ملتی است. اگر ما برای پیشرفت کودکان در روزها و سال‌های آغازین زندگیشان سرمایه‌گذاری نکنیم، در نتیجه این سهل‌انگاری، آینده کودکان و کشورشان را دستخوش تغییر خواهیم کرد.”
آقای یانگ پانچاناتان، معاون وزیر آموزش و پرورش مالزی، به اهمیت آموزش پیش دبستانی و مراقبت اوان کودکی در منطقه و کشور خود اشاره کرد و افزود:” بیانیه پاتراجایا، نیرومحرکه‌ای برای کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه خواهد بود تا به سمت توسعه فراگیرتر، برابرتر، و پایدارتر آموزش پیش دبستانی و مراقبت اوان کودکی سوق داده شوند. ما به توانمندسازی کودکان از اوان کودکی برای پیشرفت و توسعه سرمایه انسانی در جهت ایجاد جوامع معتقدیم. بر این اساس است که بیانیه پاتراجایا، خلاقیت‌ها را به سمت فراگیرتر شدن آموزش پیش دبستانی و مراقبت اوان کودکی و کیفیت بخشی به آن، هدایت می‌کند.”
لازم به ذکر است که “مجمع سیاستگذاری در زمینه آموزش پیش دبستانی و مراقبت اوان کودکی در منطقه آسیا و اقیانوسیه” به طور مشترک توسط یونسکو، یونیسف، شبکه مراقبت از اوان کودکی منطقه آسیا و اقیانوسیه، و وزارت آموزش و پرورش مالزی، با حمایت مالی وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علم و فناوری ژاپن و وزارت راهبرد و اقتصاد جمهوری کره، و بنیاد جامعه باز، از تاریخ 29 تیر تا 1 مرداد در پاتراجایای مالزی، به مدت سه روز، برگزار شد. در این مجمع، بیش از 600 نفر شامل وزرا، معاونین وزیر سی و شش کشور و نمایندگان نهادهای ملل متحد، سازمان‌‌های غیردولتی، آژانس‌های همکاری دوجانبه، سازمان‌های بین‌الدول و اهداکنندگان مالی حضور داشتند.

مترجم: پیمانه پورهادی
ناظر علمی: دکتر محدثه محب حسینی

image_printچاپ
Web Analytics