کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سي و نهمين كنفرانس عمومي يونسكو، ١٤ نوامبر به پايان رسيد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سي و نهمين كنفرانس عمومي يونسكو، ١٤ نوامبر به پايان رسيد

سی و نهمین کنفرانس عمومی یونسکو، روز سه شنبه، برابر با 14 نوامبر، پس از اتخاذ یک سری تصمیمات مربوط به برنامه و بودجه، به پایان رسید و کشورهای عضو یونسکو بار دیگر بر شایستگی این سازمان در مواجهه با چالش های جهانی تاکید کردند.
در این جلسه، کشورهای عضو سازمان، آدری آذولای را به عنوان یازدهمین مدیر کل یونسکو انتخاب کردند.
خانم آزولای، با اشاره به مسئولیت یونسکو در تقویت همبستگی و همکاری در آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ و ارتباطات در دوران مدیر کلی خود، گفت: ” یونسکو برای مقابله با تاریک اندیشی و ساده انگاری دنیای کنونی و مواجهه با چالش های جهانی، پاسخ موثق و پایداری دارد.”
تغییرات اقلیمی و تلاش برای جلوگیری از آن در دستور کار مجمع عمومی قرار داشت و کشورهای عضو بر این مساله تاکید کردند که بخش علوم اجتماعی و علوم انسانی یونسکو به جنبه های اخلاقی و اجتماعی این مسئله حیاتی توجه داشته باشد.
با در نظر گرفتن اهمیت اصول اخلاقی برای جلوگیری از آسیب و بی عدالتی، اعلامیه اصول اخلاقی در رابطه با تغییرات اقلیمی به تصویب رسید. این اعلامیه همچنین بر اهمیت یک رویکرد علمی برای تغییرات آب و هوایی تاکید می کند و بیان می کند: “تصمیم گیری باید بر اساس بهترین دانش موجود در علوم طبیعی و اجتماعی انجام شود”.
همچنین در زمینه کاری مربوط به بخش یونسکو در زمینه علوم اجتماعی و انسانی، کنفرانس عمومی توصیه نامه 1974 درباره وضعیت پژوهشگران علمی را به روز رسانی کرد. توصیه نامه به روز شده بر مسئولیت علم با توجه به آرمان های کرامت انسانی، پیشرفت، عدالت، صلح، رفاه بشر و احترام به محیط زیست تاکید می کند. این توصیه نامه از دولت های عضو می خواهد علم را به عنوان یک منفعت مشترک ارتقاء دهند و خواستار دستیابی به شرایط کار فراگیر و غیر تبعیض آمیز و دسترسی به آموزش و پرورش علمی و اشتغال باشند.
در بخش علوم طبیعی، کنفرانس عمومی در زمینه اقدامات تغییرات آب و هوایی، یک استراتژی به روز شده را تصویب کرد. تحقق این استراتژی نیازمند حمایت یونسکو از کشورهای عضو در جهت توسعه و اجرای آموزش تغییرات آب وهوایی ، سیاست ها و برنامه های آگاهی عمومی است. یونسکو همچنین تصمیم دارد دانش بین المللی محیطی و همکاری های علمی برای کاهش و تعدیل تغییرات اقلیمی را ترویج کند. این استراتژی به طور خاص از تنوع فرهنگی و حفاظت از میراث فرهنگی حمایت می کند و به توسعۀ اجتماعی فراگیر، تعامل میان فرهنگی و اصول برابری جنسیتی در رابطه با کاهش تغییرات اقلیمی و سازگاری با آن، توجه ویژه ای دارد.
در زمینه علوم طبیعی، کشورهای عضو، 16 ماه مه را به عنوان روز بین المللی نور به تصویب رساندند و از مدیر کل یونسکو خواستند که از تلاش های سازمان ملل در نامگذاری سال 2019 به عنوان سال جهانی جدول تناوبی عناصر شیمیایی حمایت کند.
در بخش ارتباطات و اطلاعات، کشورهای عضو، بار دیگر بر مسئولیت یونسکو برای دفاع از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات (به صورت آنلاین و آفلاین)، به عنوان حق غیرقابل انکار بشر، تأکید کردند. آنها همچنین بر اهمیت حفاظت از امنیت روزنامه نگاران با همکاری کشورهای عضو و سازمان ملل متحد ( به ویژه از طریق رهبری سازمان در برنامه عمل سازمان ملل در امنیت روزنامه نگاران و معافیت از مجازات)، تاکید کردند.
کنفرانس عمومی همچنین فراخوان عملی را که در پایان کنفرانس کبک-یونسکو، اینترنت و افراط گرایی جوانان: پیشگیری، اقدام و زندگی با هم، به تصویب رسیده بود، تایید کرد. این کنفرانس با همکاری بخش ارتباطات و اطلاعات یونسکو برگزار شد. علاوه بر این، کنفرانس عمومی، بخش ارتباطات و اطلاعات سازمان را مکلف کرد که در زمینه توصیه های احتمالی در مورد منابع آموزشی باز، فعالیت های خود را ادامه دهد و در این زمینه به تقویت همکاری بین المللی نیز توجه داشته باشد.
در زمینه آموزش، کنفرانس عمومی مجددا بر نقش سازمان در هماهنگی و نظارت بر پیشرفت در راستای تحقق هدف آموزشی تاکید کرد. کنفرانس عمومی همچنین یونسکو را مکلف کرد که در زمینه تدوین کنوانسیون جهانی به رسمیت شناختن صلاحیت های تحصیلی، فعالیت های خود را ادامه دهد. هدف این کنوانسیون، تسهیل جابه جایی تحصیلی، بهبود همکاری های بین المللی و تقویت اعتماد به سیستم های آموزش عالی است.
در بخش فرهنگ، کنفرانس عمومی، استراتژی-ای را که دو سال قبل (استراتژی در زمینه فعالیت یونسکو در حفاظت از فرهنگ و پلورالیسم فرهنگی در صورت درگیری مسلحانه) به تصویب رسانده بود، اصلاح کرد. استراتژی اصلاح شده در حال حاضر علاوه بر درگیری های مسلحانه، بلایای طبیعی را نیز پوشش می دهد.

کشورهای عضو برای حفاظت از فرهنگ و ترویج پلورالیسم فرهنگی به عنوان اصلی اساسی در دستیابی به صلح پایدار، درخواست و تقاضای خود را مطرح کردند. بر اساس این تقاضا، فرهنگ، میراث فرهنگی و تنوع فرهنگی باید در سیاست گذاری ها و عملیات بین المللی بشردوستانه و امنیتی لحاظ شوند (بر اساس قطعنامه 2347 شورای امنیت سازمان ملل متحد). این قطعنامه که در ماه مارس امسال به تصویب رسید، این موضوع را تصدیق می کند که “حمله به مکان ها و ساختمان های اختصاص یافته به مذهب، آموزش، هنر ، علم، اهداف خیریه و یا یادبودهای تاریخی، یک جنایت جنگی محسوب می شود و مجرمان این جنایات باید محاکمه شوند.”
کنفرانس عمومی همچنین تصمیم گرفت که برای دوره 2019-2018 بودجه ای برابر با 1.2 بیلیون دلار به یونسکو اختصاص دهد. این بودجه شامل برنامه بودجه عادی 595.2 میلیون دلاری و کمک های داوطلبانه برای فعالیت های خاص از منابع عمومی و خصوصی است.
مترجم: فروغ رضایی

image_printچاپ
Web Analytics