کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سومین کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه گردشگری سلامت با محوریت کشورهای اسلامی برگزار گردید - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه گردشگری سلامت با محوریت کشورهای اسلامی برگزار گردید

سومین کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه گردشگری سلامت با محوریت کشورهای اسلامی توسط مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون ملی یونسکو- ایران، و سایر تشکل های دولتی و غیردولتی فعال در این حوزه در تاریخ 20 و 21 اردیبهشت 1397در تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، به ریاست دکتر علیرضا زالی برگزار شد.

در این کنگره پس از مراسم افتتاحیه، دکتر زالی رئیس کنگره به سخنرانی پرداخت و پس از ایشان رئیس مرکز توسعه سلامت کشورهای اسلامی و فعالان این حوزه سلامت و گردشگری در کشور همچون نماینده بیمه ما، نماینده آژانس های مسافرتی، نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سخنرانی کردند.

دکتر مهنام نماینده کمیسیون ملی یونسکو-ایران در این کنگره ضمن حضور و اعلان حمایت کمیسیون ملی یونسکو به عنوان تسهیلگر در حوزه پژوهش و سیاستگذاری به سخنرانی پرداخت. متن سخنرانی ایشان در لینک قابل دسترسی می باشد.

 

image_printچاپ
Web Analytics