کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سومین کنفرانس بین‌المللی شهرهای یادگیرنده برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین کنفرانس بین‌المللی شهرهای یادگیرنده برگزار می‌شود

“سومین کنفرانس بین‌المللی شهرهای یادگیرنده، با موضوع: اهداف جهانی، فعالیت‌های محلی: به سوی یادگیری مادام‌العمر برای همه برای سال‌های پسا ۲۰۱۵″، توسط موسسه یادگیری مادام‌العمر یونسکو، کمیسیون ملی یونسکوی ایرلند و شورای شهر کرک ایرلند، از تاریخ ۲۷ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ( ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷) در  ایرلند برگزار می‌شود.

هدف از این کنفرانس که با حضور حدود ۶۵۰ نفر از شهرداران، کارشناسان و مجریان آموزش شهری و کارشناسان حوزه آموزش و یادگیری مادام العمر از بخش‌های دولتی، خصوصی و سازمان‌های غیردولتی و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و نیز فعالان عضو شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو، برگزار خواهد شد، هدایت شهرها در حوزه یادگیری مادام‌العمر به منظور کمک به تحقق اهداف توسعه پایدار در سطح محلی است.

پیش بینی می‌شود که هیاتی متشکل از دو تا سه نفر از میان شهرداران، کارشناسان و مجریان آموزش شهری از کشورمان نیز در این کنفرانس شرکت نمایند.

لازم است که ذکر شود چهار شهر: بهبهان، کاشان، شیراز و اراک، طی سال گذشته به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو پیوسته‌اند.

 

image_printچاپ

Web Analytics