کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سومین نشست کمیتۀ تدوین کنوانسیون جهانی تائید و به رسمیت‌شناختن مدارک و مدارج آموزش‌عالی با حضور نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران، در پاریس برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین نشست کمیتۀ تدوین کنوانسیون جهانی تائید و به رسمیت‌شناختن مدارک و مدارج آموزش‌عالی با حضور نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران، در پاریس برگزار شد

“سومین نشست کمیتۀ تدوین کنوانسیون جهانی تائید و به رسمیت‌شناختن مدارک و مدارج آموزش عالی”، در تاریخ 25 تا 27 بهمن 1395 (15-13 فوریه 2017) در پاریس برگزار شد.

در این نشست آقای دکتر ظهور به‌عنوان نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران حضور داشت که نقطه نظرات  کشورمان را در ارتباط با بخش‌های مختلف متن پیش نویس کنوانسیون، مطرح کرد.

هدف از برگزاری این نشست، بررسی نهایی‌سازی متن پیش‌نویس”کنوانسیون جهانی تائید و به‌رسمیت شناختن مدارک و مدارج آموزش عالی” بود. پیش‌نویس مذکور برای بررسی، به جلسۀ شورای اجرایی یونسکو (پائیز آینده) و نیز سی و نهمین کنفرانس عمومی یونسکو ارائه خواهد شد.

هدف از تدوین “کنوانسیون جهانی تائید و به‌رسمیت شناختن مدارک و مدارج آموزش عالی” که بر اساس کنوانسیون‌های منطقه‌ای به‌رسمیت شناختن مدارک آموزش عالی، تدوین می‌شود پاسخگویی به شرایط فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و ارزیابی مدارک تحصیلی آنان در جهان و روند‌های جدید آموزش عالی و جابجایی و تحرّک دانشجویان، مدرّسان دانشگاه و پژوهشگران در سطح بین‌المللی است.

لازم است که ذکر شود در سال 2016 یونسکو به کمک کشورهای عضو خود، کمیتۀ تدوین “کنوانسیون جهانی تائید و به رسمیت شناختن مدارک و مدارج آموزش عالی” را به‌‎منظور تهیۀ پیش‌نویس اولیۀ این کنوانسیون تشکیل داد و جمهوری اسلامی ایران به همراه هند و مالزی به عنوان نمایندۀ منطقۀ آسیا و اقیانوسیه در این کمیته، پذیرفته شد. اولین نشست کمیتۀ تدوین کنوانسیون در بهار 2016 در پاریس، و دومین نشست  آن در تابستان 2016 در رم برگزار گردید که در این جلسات، جمهوری اسلامی ایران با تهیۀ مقدمۀ (preamble) کنوانسیون جهانی تائید و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی آموزش عالی و ارائه نقطه نظرات کشورمان برای گنجانیده شدن در متن کنوانسیون مذکور، مشارکت فعّالانه داشته است.

image_printچاپ
Web Analytics