کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سومین نشست طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی، برگزار می‌شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین نشست طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی، برگزار می‌شود

سومین نشست طریق خرسندی در اندیشه حکیم نظامی با محوریت (سویه‌ای کاربردی در مسیر خردمندانه زیستن) و سخنرانی دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار می‌شود.

شایان ذکر است که این نشست، ۲۵ دی ۱۳۹۶، از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر در لوح برنامه، مندرج است.

image_printچاپ
Web Analytics