کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سومین نشست سالانه نوروز (میراث صلح؛ تنوع فرهنگی و فرهنگ مدارا)، برگزار می شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سومین نشست سالانه نوروز (میراث صلح؛ تنوع فرهنگی و فرهنگ مدارا)، برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، مرکز اسناد فرهنگی آسیا و معاونت فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران، پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و کمیته ملی موزه های ایران، یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، سومین نشست سالانه نوروز (میراث صلح؛ تنوع فرهنگی و فرهنگ مدارا) را برگزار می کنند.

گفتنی است این نشست با حضور دکتر سعدالله نصیری قیداری، (دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایران)، دکتر حسینعلی قبادی، (رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، دکتر سید احمد محیط طباطبایی، (رئیس ایکوم ایران)، دکتر حمید تنکابنی، (رئیس مرکز اسناد فرهنگی آسیا) و دکتر محمدسالار کسرایی، (معاون فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، برگزار می شود.

همچنین شایان ذکر است در این گردهمایی که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برپا می شود، دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران، سخنرانی می کند.

جهت آگاهی از اطلاعات بیشتر به نگارنامه این همایش مراجعه فرمایید.

image_printچاپ
Web Analytics