سومین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

Print Friendly, PDF & Email

سومین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو در تاریخ یکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ با حضور آقایان دکتر شریعتی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس کمیته)، دکتر سالارآملی، قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (نائب رئیس کمیته)، دکتر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر اخباری، رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی، دکتر حسین زاده لطفی، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر شفیعی، رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای، و خانم دکتر محب حسینی، رئیس بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو (دبیرکمیته) برگزار شد.

در این جلسه، آئین نامه داخلی کمیته ملی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت و نظرات و پیشنهاداتی در خصوص اصلاح آن ارائه شد که پس از جمع‌بندی نهایی به شورای اجرائی کمیسیون ملی یونسکو به منظور تصویب، ارائه خواهد شد. در این جلسه همچنین بیانیه و چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰: به سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر فراگیر، برابر و با کیفیت برای همه تبیین شد و اعضا بر توجه به چارچوب‌های اخلاقی متناسب با فرهنگ‌های محلی و بومی در آموزش و نیز توجه به گردش نخبگان در بین‌المللی کردن آموزش عالی تاکید کردند.

Web Analytics