کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سمینار دستاوردهای نوین پژوهشی در ورزش معلولان برگزار می شود - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سمینار دستاوردهای نوین پژوهشی در ورزش معلولان برگزار می شود

کمیسیون ملی یونسکو- ایران با همکاری فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، کمیته ملی پارالمپیک، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان، سمینار دستاوردهای نوین پژوهشی در ورزش معلولان را برگزار می کند.
لازم به ذکر است در این سمینار که پنجشنبه 16 آذر 1396 از ساعت 9 الی 12 در دانشگاه الزهرا، برگزار می شود، دکتر شیدا مهنام، مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، به ایراد سخنرانی می پردازد.
محورهای این سمینار عبارتند از:
بیومکانیک ورزشی و ارتقا عملکرد
روانشناسی ورزشی
دانشجو، جامعه و ورزش
حرکات اصلاحی
ارتباط دانشگاه با مدارس استثنایی
همچنین در پایان مراسم از قهرمانان ورزشی پارالمپیک، دانشجویان قهرمان، اساتید و مسئولان تقدیر می شود.

image_printچاپ
Web Analytics