رئیس دبیرخانه شبکه شهرهای خواهرخوانده یونسکو در ایران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران در حکمی علیرضا رجایی را به عنوان رئیس دبیرخانه شبکه شهرهای خواهرخوانده یونسکو در ایران منصوب کرد.

در حکم حجت الله ایوبی خطاب به علیرضا رجایی آمده است:

جناب آقای علیرضا رجایی

با سلام

     بدین‌وسیله حسب توانایی، سوابق و تجاربتان در حوزه روابط بین‌الملل، جنابعالی را به سمت «رئیس دبیرخانه شبکه شهرهای خواهرخوانده» منصوب می‌نمایم.

امید است در راستای توسعه و حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در توسعه شبکه شهرهای خواهرخوانده داخلی و تحقق اهداف سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) گام‌های مؤثری بردارید.

رجایی که تا پیش از این ریاست ستاد افغانستان وزارت امور خارجه، مدیرعاملی شرکت خدمات پشتیبانی وزارت امور خارجه، سرکنسولگری پیشاور پاکستان و سرکنسولگری بامیان افغانستان را بر عهده داشته، کارشناس ارشد علوم سیاسی است.

وی همچنین مؤسس خانه ایرانیان خارج از کشور، نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در افغانستان، مشاور نهاد و مدیرکل حوزه معاونت کل ریاست جمهوری و مشاور معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه نیز بوده است.