کمسیون ملی ایران- یوسنکو

ذخیره خوارزمشاهی (1392) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

ذخیره خوارزمشاهی (1392)

عنوان اثر: ذخیره خوارزمشاهی
صاحب اثر: زین الدین اسماعیل بن جرجانی ( 531  434 هجري قمري 1137  1042 م)
محل نگهداري اثر: کتابخانه شهید مطهري
تاریخ ثبت اثر در فهرست حافظه جهانی یونسکو: سال 1392
ذخیره خوارزمشاهی مهم ترین کتاب پزشکی تا دوره جدید به زبان فارسی است که یک دوره کامل دایره المعارف پزشکی
است و همه موضوعات مهم پزشکی را در بر می گیرد .
کلیات پزشکی، تشریح، فیزیولوژي، علل بیماري ها، انواع درمان ها، بهداشت، دستور تغذیه، جراحی ها، بیماري هاي پوستی،
داروشناسی و گیاهان دارویی از موضوعات مهم کتاب ذخیره خوارزمشاهی است، به گونه اي که این کتاب قرن ها مأخذي معتبر
در آموزش پزشکی بوده است و نگارش این اثر به زبان فارسی- در دوره اي از تاریخ ایران که عربی، زبان علمی بوده است -به
لحاظ استفاده عموم مردم از آن اهمیت زیادي دارد. ترجمه هاي این کتاب به زبان هاي اردو، ترکی و عبري بیانگر توجه ویژه
جهان علمی

جهت دانلود کلیک نمایید

image_printچاپ

Web Analytics