دکتر محسن غفوری آشتیانی عضو شورای علمی برنامه بین‌المللی علوم زمین یونسکو شد

دکتر محسن غفوری آشتیانی، استاد، موسس و رئیس سابق پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله کشورمان به عنوان عضو شورای علمی برنامه بین‌المللی علوم زمین یونسکو انتخاب شد.

لازم به توضیح است برنامه بین‌المللی علوم زمین یونسکو و اتحادیه بین‌المللی علوم زمین همواره از اجرای تعدادی پروژه با موضوعات خاص حمایت می‌کنند و شورای علمی مسئولیت ارائه مشاوره و توصیه‌های فنی و تهیه گزارش در خصوص این پروژه‌ها را به عهده دارد.

گفتنی است این شورا متشکل از ۶۰-۵۰ متخصص است که برای دوره ۴ ساله توسط برنامه بین‌المللی علوم زمین یونسکو انتخاب می‌شوند.