کمسیون ملی ایران- یوسنکو

کنفرانس بین‌المللی افغانستان، آسیای مرکزی و ایران، میراث مشترک، جاده ابریشم، کریدورهای واصله به اروپا

دومین روز نشست کنفرانس بین‌المللی افغانستان، آسیای مرکزی و ایران- میراث مشترک در مسیر جاده ابریشم و کریدورهای واصله به اروپا

دومین روز نشست کنفرانس بین‌المللی افغانستان، آسیای مرکزی و ایران- میراث مشترک در مسیر جاده ابریشم و کریدورهای واصله به اروپا در روز ۱۵ آبان ۱۳۹۷ در سمرقند با سخنرانی نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده ادامه یافت.

لازم به ذکر است در روز دوم نیز دو نماینده از جمهوری اسلامی ایران به ایراد سخنرانی پرداختند.

همچنین مرتضی دامن‌پاک، معاون مطالعاتی مرکز مطالعات وزارت امور خارجه و نماینده جمهوری اسلامی ایران در IICAS در خصوص فعالیت‌های ایکاس و راه ابریشم با تأکید بر همکاری‌های ایران صحبت کرد.

در ادامه‌ دکتر فریدون بیگلری، معاون موزه ملی ایران نیز گزارشی از فعالیت‌های موزه ملی، به ویژه در خصوص همکاری ‌ای موزه با دیگر کشورها ارائه کرد.

image_printچاپ
Web Analytics