کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دومین جلسه از دوره پنجم کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران ، درتاریخ 30 آذر 1395 برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دومین جلسه از دوره پنجم کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران ، درتاریخ 30 آذر 1395 برگزار شد

جلسه دوم از پنجمین دوره کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران روز سه شنبه 30 آذر ماه در سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسکو- ایران با حضور دبیر کل کمیسیون، آقای دکتر نصیری قیداری، برگزار شد.

اعضای حاضر در جلسه: دکتر محقق داماد، دکتر محسن اسماعیلی، دکتر قره‌یاضی، دکتر اعوانی، دکتر لیاقتی، دکتر آخوندی، دکتر زمانی، دکتر ایرجی زاد، دکتر مهنام و خانم سیفی‌پور

 در ابتدای این جلسه دکتر نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران، ضمن خوش آمدگویی به اعضا به تشریح فعالیتهای کمیته های این کمیسیون پرداخت.

وی با اشاره به فعالیت 13 کمیته تخصصی فعال در گروههای پنج گانه کمیسیون، کمیته اخلاق را قدیمی ترین و یکی از مهمترین این کمیته ها برشنور. وی در خصوص فعالیتهای جدید به عمل آمده مدیریتی کمیسیون با اشاره به برگزاری منسجم جلسه شورای عالی و شورای اجرایی کمیسیون افزود، ما آیین نامه اجرایی کمیته های تخصصی را تصویب نمودیم و هر کمیته  نزدیک به  20 نفر عضو فعال حقیقی و حقوقی دارد که با توجه به راه اندازی سایت انگلیسی کمیسیون و همچنین شبکه تلگرام کمیسیون بهتر است اعضای کمیته ها از اخبار، گزارشات عملکرد و اولویتهای محتوایی و اجرایی کمیته ها مطلع باشند.

وی در ادامه با تاکید بر حضور ایران در شورای اجرایی یونسکو و با اشاره به اهمیت موضوع آموزش در تمامی سطوح آموزش محیط زیست، آموزش دانشگاهی، آموزش سلامت، آموزش بهداشت و … پ در اهداف هفده گانه توسعه پایدار 2030 سازمان ملل، لزوم فعالیت جدی کمیته ها را برای انجام مراتب علمی، محتوایی و اجرایی موضوعات مرتبط با آن کمیته برای تاثیرگذاری بیشتر در کشور درشورای اجرایی یونسکو داد.

دبیرکل کمیسیون با بیان اهمیت  جایزه بین المللی اخلاق ابن سینا که تنها جایزه بین المللی اخلاق در دنیا می باشد، افزود، با توجه به اینکه یونسکو بازنگری در جوایز، فعالیت کرسی ها، مراکز منطقه ای و تمامیه این گونه موارد را در دستور کار خود قرار دهد، تلاش کمیته برای تقویت موضوع اخلاق بر مبنای اولویتهای یونسکو و البته اولویتهای بومی، ارزشی کشور پرداخت.

در ادامه این جلسه دکتر محقق داماد عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه خاورمیانه و شرق مهد ادیان و همچنین فرهنگ دینی است و از سویی دنیای امروز دچار بحران محیط زیستی می باشد،  پیشنهاد نمود که می‌توان از این پتانسیل فرهنگ دینی برای حفظ محیط زیست و اخلاق در علم و فناوری استفاده نمود و کمیسیون ملی یونسکو می‌تواند در این زمینه بسیار تاثیرگذار باشد.

وی گفت: در آکادمی علوم واتیکان که با حضور اقتصاددانان و دانشمندان مختلفی از سراسر دنیا برگزار شده بود بنده بحث استفاده از فرهنگ دینی برای حفظ محیط زیست را مطرح کردم و تاکید کردم که با استفاده از این پتانسیل می‌توان  به حفظ محیط زیست پرداخت.

در ادامه دکتر شیدا مهنام رییس گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون و دبیر کمیته ضمن تشکر از حضور و همکاری همیشگی اعضای کمیته و همچنین تشکر ویژه از دکتر آخوندی ریاست سابق دو دوره پیشین با  افزود، امروز یونسکو حوزه اخلاق را در عرصه وسیعتری از اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری در نظر دارد و با در نظرگرفتن موضوعات و دغدغه های روز بین المللی همچون بحران آب، تغییرات اقلیم، گستره پیشرفتهای افسار گسیخته نانو تکنولوژی و روباتیک ما نیز در این کمیته باید توجه بیشتری به این موضوعات داشته و با تشکیل کارگروههای تخصصی بتوانیم برنامه ها و گزارشهای تاثیرگذارتری را به عمل آوریم. وی حضور و عضویت سرکار خانم دکتر ایرجی زاد را در کمیته بین المللی اخلاق در علم و فناوری یونسکو ( COMEST) و همچنین جناب آقای دکتر علی رضا باقری را در کمیته بین المللی اخلاق زیستی یونسکو ( IBC) را به عنوان فرصتی ارزشمند برای کمیته برشمرد و از تمامی اعضا تقاضا نمود که همکاری علمی و پژوهشی با این افراد به عمل آورند.

وی گفت: 4 کمیته رسمی دیگر در حوزه اخلاق در کشور موجود است که فرایند تصمیم گیری همگی آنها به نحوی دارای ضمانت اجرایی است ولی کمیته اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون اگرچه دارای ضمانت اجرایی تصمیمات اتخاذ شده نمی باشد ولی می تواند به صورت سیاستهای توصیه ای و مشورتی رهنمودهای مطلوبی برای دستگاههای ذیربط، مسئولین، پژوهشگران و دانشجویان داشته باشد. از دیگر تلاشهای ما باید ایجاد ارتباط پویا با سایر کمیته های فعال کشور در حوزه اخلاق باشد.

وی در ادامه افزود: برای پویایی بیشتر کمیته باید برنامه 6 ماه آینده را به گونه ای منسجم و مدون تا جلسه آینده کمیته تنظیم نموده و برای مثال پیشنهاد برگزاری کارگاه هایی که از پیش درخصوص برگزاری آنها مذاکرات ملی و منطقه ای را به عمل آورده ایم مطرح کرد که تمامی اعضای محترم در خصوص چگونگی برگزاری تبدیل به احسن این گارکاه ها برنامه ریزی نموده و تبیین وظایف، تعیین بودجه و برنامه ریزی لازم صورت پذیرد. اینگونه کارگاه ها که در سایر کشورها و در مقر یونسکو به کرّات برگزار می گردد با هدف اصلی ارتقا آموزش  اخلاق در حوزه هایی که در الویت یونسکو از یک طرف و کشورمان از سوی دیگر می باشد برنامه ریزی می شود.

 در ادامه این جلسه دکتر هومان لیاقتی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی  با بیان اینکه توسعه پایدار یکی از اصول فرهنگی ما می‌باشد، پیشنهاد کرد که برای مثال برگزاری کارگاههای آموزشی با عنوان اخلاق و توسعه پایدار توسط دانشگاه شهید بهشتی برای گسترش فرهنگ دینی و تمدن ایرانی در سطح منطقه ای و بین المللی برنامه ریزی گردد.

همچنین دکتر اعظم ایرجی زاد عضو کمیته بین المللی اخلاق در علم و فناوری یونسکو بیان داشت که نمی‌توان با نگاه ملی در صحنه‌های بین المللی حضور یافت و از آنجایی که یونسکو دربرگیرنده تمامی انسانها با تمامی رنگها، نژادها، زبانها و فرهنگهاست باید نگاه ما به مسایل یک نگاه بین المللی باشد و حرف و گفتاری تازه را مطرح کنیم تا بتوانیم آن را در شورای اجرایی سازمان یونسکو مورد بحث قرار دهیم و مباحث به گونه ای تخصصی، علمی و کارشناسانه بدون ملاحظات مذهبی مطرح گردد که تاثیرگذاری مطلوبی را به همراه داشته باشد.

دکتر بهزاد قره یاضی نیز افزود، لازم است در طول برگزاری جلسات، دبیرخانه این کمیته با دیگر اعضا در ارتباط مستمر باشد و اعضا را مجاب به انجام وظایف خود بکند و براساس یک فرمت و پروپوزال مشخص مباحث این کمیته را پیش ببریم و نگرانی در بحث بودجه نداشته باشیم زیرا که دولت کنونی برای حضور ایران در مجامع بین المللی ردیف بودجه ای را مشخص نموده و چنانچه پیشنهادات و پروپوزال های کمیته برا اساس الویت های ملی و نگاه کارشناسانه توجیه عملیاتی داشته باشد با استفاده از حمایت های ایشان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی می توانیم مشکلات بودجه ای را به حداقل برسانیم.

 در پایان این جلسه رای گیری جهت انتخاب رییس کمیته انجام پذیرفت و با پیشنهاد و تقاضای تمامی اعضا از جناب آقای دکتر محقق داماد خواسته شد که ریاست کمیته را با توجه به شایستگی و تخصص ایشان در حوزه اخلاق بر عهده گیرند و امید بر آن است که فضای جدید کمیته مبتنی بر هم اندیشی و توان افزایی برای فعالیت های هر چه بهتر آینده کمیته باشد. قرار است در جلسه آینده جهت پیشبرد تصمیمات اجرایی کمیته با حضور تمامی اعضای محترم انتخاب نائب رئیس کمیته صورت پذیرد.

jalase4

 jalase2

image_printچاپ
Web Analytics