کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دومين نشست سالانه نوروز، تنوع فرهنگی همبستگی ملی و منطقه ای، با حضور: استاد احمد سميعی (گيلاني)- يكشنبه 15 اسفند - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دومين نشست سالانه نوروز، تنوع فرهنگی همبستگی ملی و منطقه ای، با حضور: استاد احمد سميعی (گيلاني)- يكشنبه 15 اسفند

مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،  پژوهشکده مردمشناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری کمیسیون ملی یونسکو
براساس برنامه راهبردی صلح پایدار و جهان عاری از خشونت و افراطی گری دومین نشست سالانه نوروز را با عنوان:  نوروز تنوع فرهنگی ، همبستگی ملی و منطقه ای را با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی برگزار می کنند:

سخنرانان :
بخش نخست :
دکتر کتایون مزداپور ( نوروز، جشن اقوام گوناگون )
دکتر عبدالمهدی مستکین ( فرهنگ ایرانی، صلح جهانی )
دکتر تورگای شفق ( جشن های بهاری در ترکیه )
بخش دوم:
دکتر ثریا مکنون ( همدلی ، همفکری و همکاری زنان در آیین های نوروزی )
دکتر ناصر تکمیل همایون ( نوروز ، تاریخ فرهنگ ایرانی )
دکتر حسن ذوالفقاری ( اشعار عامه نوروزی )
دکتر ابراهیم خدایار ( نوروز در تاجیکستان)
با حضور استاد احمد سمیعی  گیلانی
دبیر علمی : دکتر محمد نجاری

زمان : یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ از ساعت ۱۳ تا ۱۶
مکان : بزرگراه کردستان ، خیابان دکتر آیینه وند ( ۶۴ غربی) ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن حکمت
( ورود برای علاقمندان آزاد است)

image_printچاپ
Web Analytics