کمسیون ملی ایران- یوسنکو

دفاع از رساله دکترای تخصصی با موضوع اخلاق زیستی، کمیته ملی اخلاق زیستی

دفاع از رساله دکترای تخصصی با موضوع اخلاق زیستی در مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، برگزار شد

به تلاش و همت خلاقانه مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و اساتید این مرکز، دکتر محمود عباسی و دکتر سید طاها مرقاتی که از اعضای کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی یونسکو– ایران نیز هستند، دومین دانشجوی دکترای پژوهشی اخلاق زیستی کشور،  بهاره صالحی از پایان نامه خود در زمینه اخلاق در پیوند اعضا با راهنمایی دکتر محمود عباسی، رییس مرکز با درجه عالی دفاع کرد و فارغ التحصیل شد.

شایان ذکر است که اولین دانشجوی اخلاق زیستی کشور نیز سال گذشته از همین مرکز فارغ التصیل شد. گفتنی است رشته اخلاق زیستی از رشته های حائز اهمیت و مورد توجه یونسکو به شمار می رود و به همین دلیل در ایران نیز بیش از ۱۰سال است که کمیته ملی تخصصی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری در کمیسیون ملی  یونسکو- ایران در حال فعالیت است و دکتر سید مصطفی محقق داماد، ریاست این کمیته ملی را بر عهده دارند.

image_printچاپ
Web Analytics