دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو-ایران

⇐انتصاب دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران به سمت مدیر مسئولی مجله پیام یونسکو

متن کامل مصاحبه خبری دکتر سعداله نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو-ایران، با ایسنا در زمینه اهداف اصلی چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ در ایران و به مناسبت رونمایی از چارچوب عمل ملی آموزش ۲۰۳۰ (۱۳ دی ۱۳۹۵)

 متن سخنرانی دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در کارگاه زیر منطقه ای آمارهای آموزشی-۱۸- ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۵ دانشگاه تهران

⇐ سخنرانی دکتر نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو – ایران در مراسم اختتامیه اجلاس جهانی شهرداران ۲۰۱۶ در برج میلاد

⇐ سخنرانی آقای دکتر نصیری ، سرپرست کمیسیون ملی یونسکو-در همایش ملی نقش سوادآموزی و آموزش مداوم بزرگسالان در تحقق جوامع پایدار-تهران ، ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۴-به مناسبت روز جهانی سوادآموزی ۲۰۱۵

⇐ سخنرانی آقای دکتر نصیری، سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در همایش ملی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش-تهران، ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۴

 

  • سخن دبیرکل با کاربران وبگاه کمیسیون ملی یونسکو-ایران
    <>
Web Analytics