کمسیون ملی ایران- یوسنکو

خصال ده‌گانه انسان خردمند از دیدگاه امام هشتم (ع) - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

خصال ده‌گانه انسان خردمند از دیدگاه امام هشتم (ع)

امام رضا علیه السلام ده معیار را عامل سنجش خردمندی یک مؤمن می دانند :

نخست آنکه از او اميد خير باشد

خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر     زان پیش که بانگ برآرند فلان نماند
انسانی که از او امید خیر نباشد خویشاوند ابلیس است. ابلیس مناع خیر و گشاینده در های شر است .

دو دیگر آنکه مردم از بدى او در امان باشند

خردمند طوس می فرماید :
بی آزاری و سودمندی گزین     که این است آیین و فرهنگ و دین

سه دیگر خير اندك ديگرى را بسيار شمارد

چهارم آنکه خير بسيار خود را اندك شمارد

بوسعید خیر اندیش مان می فرماید:
شاهی طلبی برو گدای همه باش     بیگانه ز خویش و آشنای همه باش
خواهی که تو را چو تاج بر سر بنهند     دست همه گیر و خاک پای همه باش

پنجم هر چه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود

حافظ غم ستیز می فرماید :

چو غنچه گر چه فروبستگی است کار جهان     تو همچو باد بهاری گره گشا می باش

ششم در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود

دانش طلب و بزرگی آموز     تا به نگرند روزت از روز

هفتم فقر در راه خدا را از توانگرى محبوبتر شمارد
هشتم رنج و خوارى در راه خدا را از عزّت با دشمن خدا محبوبتر بداند
نهم گمنامى و تواضع را از پرنامى و شهرت خواهانتر باشد

به قول پیر بلخ :

هر که را مردم سجودی می کنند     زهر اندر جان او می آکنند

و اما عصاره این ۹ معیار را شاید در این جمله بی نظیرآقا امام رضا علیه السلام تفسیر کرد :

و در دهمین فراز فرمود: احدى را ننگرد جز اين كه بگويد او از من بهتر و پرهيزگارتر است .

فرجام این حکمتهای نورانی را ختم کنم به رباعی دلپذیر و دلنشین عارف واصل ابوسعید ابوالخیر :

گر قرب خدا میطلبی دلجو باش     وندر پس و پیش خلق نیکوگو باش

خواهی که چو صبح صادق‌الوعد شوی     خورشید صفت با همه کس یک رو باش

(عبدالمهدی مستکین، مدير گروه فرهنگ كميسيون ملي يونسكو- ايران )

 

image_printچاپ

Web Analytics