کمسیون ملی ایران- یوسنکو

حقوق بشر و مبارزه با تبعيض - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

حقوق بشر و مبارزه با تبعيض

برنامه‌های کمیسیون ملی در خصوص حقوق بشر بر اساس چهار هدف اصلی زیر متمرکز شده است:
ارتقای حساسیت عمومی نسبت به موضوع‌های مربوط به حقوق بشر در جامعه، تسهیل فعالیت‌های مربوط به حقوق بشر در کشور، تقویت همکاری عاملان و شبکه‌های اجتماعی حقوق بشر در کشور و تولید و انتشار اطلاعات در زمینه حقوق بشر.
موارد زیر از جمله فعالیت‌های کمیسیون ملی یونسکو در زمینه حقوق بشر در کشوراست:
اعلام جوایز یونسکو برای آموزش حقوق بشر و ترویج بردباری و عدم خشونت در کشور و معرفی نامزدهای ایرانی برای دریافت جوایز به یونسکو، مشارکت در برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر با عنوان: حقوق بشر و دین (دانشگاه مفید قم، 1386)، مشاركت در برگزاری كارگاه‌های آموزشی حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق مدنی (تهران، 1382، 1383 و 1384) و كنفرانس بین‌المللی امنیت انسانی در غرب آسیا (بیرجند، 1387)، برگزاری نشست تخصصی حقوق بشر و محیط زیست در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو (دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 88)، برگزاری همایش حقوق شهروندی گذشته، حال و آینده در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو (دانشگاه شهید بهشتی، اسفند 89).

image_printچاپ

Web Analytics