کمسیون ملی ایران- یوسنکو

جلسۀ هماهنگی سومین نشست مربوط به پروژۀ حمایت از تدوین جنگل‌های هیرکانی به منظور ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

جلسۀ هماهنگی سومین نشست مربوط به پروژۀ حمایت از تدوین جنگل‌های هیرکانی به منظور ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو

جلسۀ هماهنگی سومین نشست مربوط به پروژۀ حمایت از تدوین جنگل‌های هیرکانی به منظور ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، روز سه‌شنبه، 29 فروردین ماه 1396، با حضور نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و کمیسیون ملّی یونسکو – ایران و بهصورت تله کنفرانس با مسئول تدوین پرونده در سالن کنفرانس کمیسیون ملّی یونسکو – ایران برگزار شد.
در این جلسه که دکتر سعدالله نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملّی یونسکو نیز حضور داشت، نمایندۀ سازمان میراث فرهنگی نقش هماهنگی کمیسیون ملّی یونسکو و گروه علوم را در پیشبرد برنامه‏ها بسیار مفید و ارزشمند دانسته و بر ادامۀ استفاده از چنین مکانیسمی در برنامه‌های مشترک بعدی تأکید کرد.
همچنین در این جلسه، ضمن طرح دستورکار نشست و مذاکره در مورد برنامۀ تیم شرکت کننده، مقرر شد دکتر سید محسن حسینی، مدیر پروژه، نقشۀ مناطق نهایی شده و اطلاعات جانمایی مناطق بر روی نقشه را مشخص و به شاخص‌ها و معیارهای انتخابی مناطق اشاره کند.
لازم به ذکر است، شرکت کنندگان بر حضور نمایندۀ تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل اهمیت مباحث حفاظتی در گروه تأکید ویژه داشتند و خواستار همکاری سازمان‌های ذی‌ربط در تهیۀ پروندۀ پیشنهادی شدند.
در پایان این جلسه مقرر شد پیگیری‌های لازم توسط کمیسیون و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این رابطه انجام شود.

image_printچاپ
Web Analytics