کمسیون ملی ایران- یوسنکو

جلسه بررسی متن پیش‌نویس کنوانسیون جهانی تائید و به رسمیت شناختن صلاحیت‌های آموزش عالی برگزار شد

جلسه بررسی متن پیش‌نویس کنوانسیون جهانی تائید و به رسمیت شناختن صلاحیت‌های آموزش عالی برگزار شد

جلسه بررسی متن پیش‌نویس کنوانسیون جهانی تائید و به رسمیت شناختن صلاحیت‌های آموزش عالی با حضور دکتر ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، دکترظهور، استاد دانشگاه صنعتی شریف و نماینده ج.ا. ایران در تدوین مقدمه کنوانسیون، دکتر مقداری نماینده معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر اکبری، نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حیدری، نماینده مرکز همکاری‌های علمی- بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کردعلی نماینده سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شیرزاد، نماینده معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قلیچ، نماینده دفتر حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه و دکتر محب حسینی، مدیر بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو، در تاریخ 19 اردیبهشت1397 در کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

در این جلسه، ابتدا روند تدوین متن پیش نویس کنوانسیون مذکور تشریح شد و سپس اعضا در خصوص بندهای کنوانسیون نقطه‌نظراتی ارائه دادند. در نهایت مقرر شد نظرات و پیشنهادات نهایی وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط (علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه) حداکثر تا تاریخ 22 اردیبهشت 1397 به کمیسیون ملی یونسکو ارائه شود تا جمع‌بندی نهایی صورت گرفته و نقطه‌نظرات جمهوری اسلامی ایران به یونسکو اعلام شود.

image_printچاپ
Web Analytics