کمسیون ملی ایران- یوسنکو

جلسه بحث و تبادل نظر در زمینه توسعه همکاری در زمینه ارتقای مهارت آموزی و آموزش فنی و حرفه ای در کشور برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

جلسه بحث و تبادل نظر در زمینه توسعه همکاری در زمینه ارتقای مهارت آموزی و آموزش فنی و حرفه ای در کشور برگزار شد

جلسه مشترک در زمینه توسعه همکاری مشترک بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کمیسیون ملی یونسکو در زمینه ارتقای مهارت آموزی و آموزش فنی و حرفه ای با حضور آقای دکتر نصیری، دبیر کل  کمسیون ملی یونسکو- ایران، دکتر سازگارنژاد، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای، دکتر محب حسینی، رئیس بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو، دکتر عزیزی، مدیر کل راهبری اجرای آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مهندس موسوی، معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مهندس باجوروند از معاونت پژوهشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در تاریخ 27 بهمن ماه 1395 در محل این سازمان برگزار شد .

در این جلسه، ضمن طرح ظرفیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت ارائه آموزش های غیر رسمی در جنبه های مختلف مهارت آموزی و کارآفرینی، خصوصا پتانسیل مرکز تربیت مربی کرج جهت آموزش کارشناسان و مدیران کشورهای همجوار، بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات زیر اتخاذ گردید :

  1. کمیسیون ملی یونسکو اقدام لازم را جهت تشکیل مرکز منطقه ای تربیت مربی و آموزش های فنی و حرفه ای یونسکو در محل مرکز تربیت مربی کرج به عمل آورد . در این ارتباط، قرار شد طرح نهایی تشکیل مرکز از طرف سازمان آموزش فنی و حرفه ای به کمیسیون ملی یونسکو ارسال شود و بخش آموزش کمیسیون ملی یونسکو هماهنگی لازم را با یونسکو و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در یونسکو جهت تصویب طرح فوق به عمل آورد.
  2. کمیسیون ملی یونسکو حمایت و همکاری لازم را جهت برگزاری ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال و تشکیل پانل یونسکو در این همایش که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در اردیبهشت ماه 1396 در تهران برگزار خواهد شد، به عمل آورد.
  3. با توجه به بازنگری توصیه نامه آموزش فنی و حرفه ای یونسکو در سال 2015 و تصویب راهبرد آموزش فنی و حرفه ای یونسکو برای سالهای 2016  تا 2021، سازمان آموزش فنی و حرفه ای اقدامات لازم را جهت بومی کردن محتوای توصیه نامه و راهبرد فوق متناسب با ساختار ملی انجام دهد.
  4. با توجه به ضرورت تقویت همکاری بین بخشی و بین نهادی در زمینه آموزش فنی و حرفه ای در کشور، یک برنامه نیم روزه یا یک روزه به منظور بحث و تبادل نظر در میان همه ذینفعان آموزش فنی و حرفه ای جهت تدوین سیا ست ها و برنامه های یکپارچه و جامع صورت پذیرد.
image_printچاپ
Web Analytics