جلسه بازآفرینی آموزش، برگزار شد

سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیئت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با موضوع محوری “بازآفرینی آموزش” در تاریخ 29 آذرماه 1396 در دانشگاه تهران برگزار شد.

خلاصه سخنرانی‌ها در لینک زیر قابل دسترسی است.