کمسیون ملی ایران- یوسنکو

جلسه بازآفرینی آموزش، برگزار شد - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

جلسه بازآفرینی آموزش، برگزار شد

سومین جلسه مشترک شورای راهبردی، هیئت مشاوران، مراکز همکار و حامیان کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با موضوع محوری “بازآفرینی آموزش” در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶ در دانشگاه تهران برگزار شد.

خلاصه سخنرانی‌ها در لینک زیر قابل دسترسی است.


Web Analytics