کمسیون ملی ایران- یوسنکو

جایزۀ یونسکو / کارلوس جی. فینلی در حوزۀ میکروبیولوژی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

جایزۀ یونسکو / کارلوس جی. فینلی در حوزۀ میکروبیولوژی

جایزۀ کارلوس جی. فینلی شامل لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ هزار دلار است. هدف اصلی از این جایزه تقدیر از فعالیت های چشمگیر انجام شده توسط یک فرد، مؤسسه یا سازمان غیر دولتی از طریق پژوهش و توسعه در زمینۀ ترویج علم میکروبیولوژی (ایمونولوژی، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک و غیره) است. از متقاضیان درخواست می شود تا مدارک خود را که شامل: الف- رزومه کامل متقاضی؛ ب- خلاصه ای از فعالیت انجام شده یا نتیجۀ آن از جمله هر گونه انتشارات یا اسناد و مدارک مرتبط؛ و ج – توصیف نحوۀ مشارکت فرد متقاضی در تحقق هدف این جایزه . موارد یاد شده باید در ۵ نسخه به زبان انگلیسی یا فرانسه به شکل فیزیکی یا بر روی USB حداکثر تا اول مرداد ۱۳۹۶ به کمیسیون ملی یونسکو – ایران ارسال شود. جهت تعیین نحوۀ ارسال مدارک با شمارۀ ۲۲۲۵۹۷۲۶ تماس حاصل فرمایید.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر رجوع کنید:

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/carlos-j-finlay-unesco-prize-for-microbiology/call-for-nominations/

Print Friendly, PDF & Email
Web Analytics