کمسیون ملی ایران- یوسنکو

جایزۀ سلطان قابوس برای حفاظت از محیط زیست - 2017 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

جایزۀ سلطان قابوس برای حفاظت از محیط زیست – ۲۰۱۷

جایزۀ یونسکو / سلطان قابوس برای حفاظت از محیط زیست

این جایزه شامل دیپلم افتخار، مدال و حداقل ۷۰ هزار دلار است که بین حداکثر سه برنده تقسیم می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر رجوع کنید.

از متقاضیان درخواست می شود تا اطلاعات خود را از طریق ایمیل science@irunesco.org حداکثر تا ۴ تیر ماه ۱۳۹۶ به کمیسیون ملی یونسکو – ایران ارسال نمایند.

برای اطلاعات نکمیلی کلیک نمایید.

Web Analytics