کمسیون ملی ایران- یوسنکو

ثبت چهار مستند تلویزیونی در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

ثبت چهار مستند تلویزیونی در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی

بنا به گزارش اقای دکتر فرهاد اعتمادی نماینده کمیسیون ملی در کمیته ملی حافظه جهانی در جلسه روز دوشنبه 14 مرداد این کمیته با ثبت چهار مستند تلویزیونی در فهرست ملی موافقت کلی صورت گرفت.

در این جلسه پیشنهادات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای مهندس انبارلوئی نماینده این سازمان در کمیته ملی مطرح و پس از بحث و تبادل اعضاء با ثبت مستندهای تلویزیونی «یاد و یادگار»، «پل آزادی»، «همراه باد در دل تنهایی کویر» و «کودکان سرزمین من» که در سال­های پس از انقلاب در شبکه­های مختلف صدا و سیما تولید شده موافقت کلی صورت گرفت. ضمناً در این جلسه بنا به پیشنهاد اعضای کمیته ملی مقرر شد ارزش ملی آثار در پرونده ها به نحو بارزتری مشخص  گردند.

کمیته ملی حافظه جهانی یکی از کمیته­های وابسته به کمیسیون ملی می­باشد که از سال 1384 تأسیس و تاکنون در ثبت 9 اثر در فهرست جهانی و 5 اثر در فهرست منطقه­ای و بیش از40 اثر در فهرست ملی تلاش و اقدام نموده است.

image_printچاپ
Web Analytics