ثبت چهار مستند تلویزیونی در فهرست ملی برنامه حافظه جهانی

Print Friendly, PDF & Email

بنا به گزارش اقای دکتر فرهاد اعتمادی نماینده کمیسیون ملی در کمیته ملی حافظه جهانی در جلسه روز دوشنبه ۱۴ مرداد این کمیته با ثبت چهار مستند تلویزیونی در فهرست ملی موافقت کلی صورت گرفت.

در این جلسه پیشنهادات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای مهندس انبارلوئی نماینده این سازمان در کمیته ملی مطرح و پس از بحث و تبادل اعضاء با ثبت مستندهای تلویزیونی «یاد و یادگار»، «پل آزادی»، «همراه باد در دل تنهایی کویر» و «کودکان سرزمین من» که در سال­های پس از انقلاب در شبکه­های مختلف صدا و سیما تولید شده موافقت کلی صورت گرفت. ضمناً در این جلسه بنا به پیشنهاد اعضای کمیته ملی مقرر شد ارزش ملی آثار در پرونده ها به نحو بارزتری مشخص  گردند.

کمیته ملی حافظه جهانی یکی از کمیته­های وابسته به کمیسیون ملی می­باشد که از سال ۱۳۸۴ تأسیس و تاکنون در ثبت ۹ اثر در فهرست جهانی و ۵ اثر در فهرست منطقه­ای و بیش از۴۰ اثر در فهرست ملی تلاش و اقدام نموده است.

Web Analytics