ثبت استاد محمود فرشچیان در فهرست گنجینه‌های زنده بشری

در جلسه کمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس هنر نگارگری مینیاتور در فهرست ملی میراث ناملموس ثبت شد.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو- ایران به نقل از ایمنا با همکاری سه‌جانبه کمیسیون ملی یونسکو- ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دانشگاه استاد فرشچیان، چهار هنرمند از جمله بیژن کامکار نوازنده ساز رباب، علی‌محمد اعتباری رودی به‌عنوان آخرین بازمانده دانش سنتی ساخت آسباد، علی‌اکبر بهاری استاد سرنانوازی کردی خراسان و محمود فرشچیان در هنرنگارگری به‌عنوان حاملان میراث فرهنگی در فهرست گنجینه‌های زنده بشری قرار گرفتند.

در جلسه کمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس ۴۰ پرونده از سوی استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و کهگلیویه و بویراحمد ارائه شد که از این تعداد ۲۰ پرونده میراث ناملموس و ۴ نفر به عنوان حاملان زنده بشری برای ثبت در فهرست میراث ملی ناملموس انتخاب شدند.

محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور که در این جلسه حضور داشت به ۱۰ پرونده میراث ناملموس خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در جلسه صبح امروز پژوهشگران خراسان رضوی با ارائه ۱۰ پرونده ارزشمند از آداب و رسوم کردهای خراسان بخش مهمی از میراث ناملموس این منطقه را به ثبت رساندند. به‌طوری‌که چاروک‌های کردی خراسان، دانش و مهارت ساخت زیورهای مرجانی، مراسم آخر چهارشنبه کردهای خراسان، یانگی‌های کردی خراسان، مقام لو، مقام موسیقی اللامزار و مقام موسیقی تورغه در فهرست میراث ناملموس کشور واجد ارزش ثبت شناخته شدند.

او همچنین به پرونده‌های ارائه شده از استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: در این جلسه مهارت سنتی کوفته تبریزی، داستان عاشیقی «عاشیق عباس توفارقانلی و گولگز»، مراسم آغاز برداشت محصول در اویوخلوی میانه، کوچ سنتی عاشیر ایل قره‌داغ، فنون سنتی پخت نان محلی یوخا، داستان عاشیقی «عاشیق قوربانی» داستان عامیانه «عاشیق خسته قاسیم» مهارت گره‌چینی و شیشه و رسم تهیه آب چهل یاسین در مراسم نوروز در روستای میاب با تایید کارشناسان ارشد میراث ناملموس به ثبت رسیدند.

طالبیان همچنین به فنون ساخته تخته (تخت) استان کهگیلیویه و بویراحمد اشاره کرد و افزود: در جلسه کمیته ثبت ملی میراث ناملموس جدای از اینکه فنون ساخته تخته به ثبت رسید که هنر نگارگری نیز به عنوان هنر ملی در فهرست میراث ناملموس اضافه شد.