کمسیون ملی ایران- یوسنکو

اعضای کمیته ملی علوم پایه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

اعضای کمیته ملی علوم پایه

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ جناب آقای دکتر علی­اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی
۲ جناب آقای دکتر سیدامیرمحسن ضیایی رئیس هلال احمر و معاون اسبق وزارت بهداشت
۳ جناب آقای دکتر سعید سهراب­پور قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان
۴ جناب آقای دکتر یوسف ثبوتی رئیس گروه علوم پایۀ فرهنگستان علوم (رئیس کمیته)
۵ جناب آقای دکتر مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶ جناب آقای دکتر علی­اکبر موسوی موحدی کرسی بیوفیزیک دیابت و نماینده دانشگاه تهران (نایب رئیس کمیته)
۷ جناب آقای دکتر محی­الدین بهرام محمدیان وزارت آموزش و پرورش
۸ جناب آقای دکتر حسین غریبی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
۹ جناب آقای دکتر مهدی بهزاد عضو پیوستۀ فرهنگستان و استاد بازنشسته دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)
۱۰ جناب آقای دکتر مهدی کشمیری رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
۱۱ جناب آقای دکتر ابراهیم خدایی معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور
۱۲ جناب آقای دکتر غلامرضا گرایی­نژاد مدیرکل دفتر برنامه­ریزی فرهنگی و آموزشی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
۱۳ سرکار خانم دکتر نسرین معظمی سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران (نایب رئیس کمیته)
۱۴ جناب آقای دکتر محمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران
۱۵ جناب آقای دکتر مجتبی شمسی­پور عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۶ جناب آقای دکتر حسین عسگریان ابیانه معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه امیرکبیر و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۷ جناب آقای دکتر مصطفی کریمیان اقبال پارک­های علم و فناوری، عضو حقیقی
۱۸ جناب آقای دکتر احمد غلامی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
۱۹ جناب آقای دکتر حسن ظهور عضو پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و استاد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
۲۰ سرکار خانم دکتر مهین گزانی رئیس ادارۀ علوم کمیسیون ملّی یونسکو – ایران (دبیر کمیته)

 

image_printچاپ
Web Analytics