کمسیون ملی ایران- یوسنکو

تأسیس مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

تأسیس مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفت

تأسیس مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک با همکاری سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در ایران که در سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو مورد تصویب قرار گرفته بود، در جلسه مورخ ۱۸/۰۴/۹۶ مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت.

برای مشاهده تصویب‌نامه فوق‌الذکر کلیک نمایید

تهیه: گروه علوم کمیسیون ملی یونسکو – ایران

image_printچاپ
Web Analytics